۱۳۹۹ فروردین ۲۸, پنجشنبه

رفسنجانی!خائنی که ازنوبايد شناخت

هیچ نظری موجود نیست: