۱۳۹۹ فروردین ۲۸, پنجشنبه

ناقوس مرگ ولايت در سرتاسر ايرانزمين پيچده است

هیچ نظری موجود نیست: