۱۳۹۹ فروردین ۱۸, دوشنبه

بيش ازچهل سال دروغ و تزوير و ريا، پته شان روی آب افتاد

هیچ نظری موجود نیست: