۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۲, جمعه

تاريخ و تمدن ايرانزمين را برفَرقِ آخوندها خواهيم کوبيد

هیچ نظری موجود نیست: