۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۸, جمعه

نیروهای انتظامی وامنیتی بر روی اهالی معترض وخشمگین کازرون آتش گشودندچهارشنبه شب(26اردیبهشت)،نیروهای انتظامی دست به بازداشت تعدادی از اهالی معترض کازرون زدند وسپس باهمکاری نیروهای امنیتی برروی تجمع کنندگان خواستار آزدای بازداشت شدگان آتش گشوده وبه خاک وخونشان کشاندند.این حمله وحشیانه تعدادی کشته وزخمی برجا گذاشت.
در حالی که بیمارستان کازرون تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد و در عمل امکان مراجعه و حضور در بیمارستان نیست، آمار متفاوتی از قربانبان اعتراضات شب گذشته اعلام می شود.
تجمع کنندگان برای مقابله با پرتاب گازاشک آوردست به آتش زدن لاستیک ماشین درسطح شهر زدند.
اهالی کازرون با پرتاب سنگ بسوی نیروهای مهاجم ومراکزسرکوب خشمشان ونارضایتشان را نسبت به حکومت بنمایش گذاشتند.
روز پنج شنبه 27اردیبهشت،اعتراضات اهالی کازرون بصورت پراکنده علیرغم جوشدید امنیتی وحضور گسترده نیرهای ضدشورش وشلیک متعدد گاز اشک آور و آتش زدن لاستیک در خیابان‌ها برای مقابله ادامه پیداکرد.
فضای شهر به شدت امنیتی و به حالت جنگی درآمده است. تمام موبایل ها و اینترنت شهر همچنان قطع هست. همه‌خیابان های مرکزی شهر پر از دود و لاستیک آتش زده است.
در پاسخ به فراخوان قبلی برای عزای عمومی در روز پنجشنبه از صبح کلیه مغازه ها و بانک ها در کازرون تعطیل و بسته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: