۱۳۹۸ بهمن ۱۴, دوشنبه

C'est l'Empire britannique, imbécile!

هیچ نظری موجود نیست: