۱۳۹۸ بهمن ۱۴, دوشنبه

عنوان سند ویکیلیکس:
حقوق بشر: شهبانو از ایران دفاع می کند
تاریخ سند: 3 مارس 1977 معادل با 12 اسفند 1355
1- مطبوعات ایران به نظرات شهبانو فرح در مصاحبه جدید با خبرنگار تلویزیون کانادائی سی بی دی در سوم مارچ، پوشش برجسته‌ای داده‌اند. بعلاوه مصاحبه معمول در باره نقش خود، شهبانو با قاطعیت به انتقادات خارجی در باره حقوق بشر، صحبت کرد. پوشش مطبوعاتی در حال تنظیم است.
2- در پاسخ به سئوال انتقادی در باره کشور، شهبانو گفت ایران می‌بایستی خیلی زودتر پاسخ می‌داد: «پیش خودمان گفتیم که مشغول برنامه رشد و پیشرفت در کشور هستیم و نمی‌خواهیم کمترین توجهی به آنچه مطبوعات خارجی درباره ما می‌گویند، داشته باشیم».
   انتقادات مطبوعات خارجی نسبت به ایران به میزان نامعقولی افزایش پیدا کرده‌اند و ایران می‌باید برای پایان‌دادن به آنها، پاسخ بدهد. شهبانو گفت: «نمی خواهیم هیچ کسی در توسعه ما و مسائل داخلیمان دخالت کند و این سبب ناخرسندی عده‌ای شده است».
«کشورهایی هستند که در فکر تغییر رژیم در ایران هستند و کشورهایی دیگر که از سیاست نفتی ایران ناراضی هستند، از ایران انتقاد می کنند».
«حملات در باره حقوق بشر بخاطر آنست که توسعه در امور دیگر بدین معنی است که تنها چیزی که حالا علیه ایران دارند عدم برخورد غیر منطقی حکومت علیه عوامل ضد ایرانی است».
شهبانو گفت: «ماهی از آب گل آلود گرفتن آسان است و شاید عده‌ای از روی حسادت این کار را انجام می‌دهند».
در باره «زندانیان ضد امنیتی»، شهبانو صحبت شاه را تکرار کرد و گفت: «تنها سه هزار نفر بخاطر فعالیت علیه امنیت کشور زندانی هستند».
«انتقادکنندگان نمی‌فهمند که این عناصر در بمب گذاری و قتل دست داشتند، چرا می‌باید این قاتلان را بخاطر دلایل سیاسی، آزاد بگذاریم و قاتلان دیگر را در زندان نگاه داریم».
او اضافه کرد: «گزارشات مطبوعات غربی از شکنجه و اعدام در زندانهای ایران کاملاً ساختگی است، این افراد زنده و در زندان هستند». شهبانو گفت که «خبرنگاران از زندانهای ایران در هفته‌های اخیر دیدن کرده‌اند اما اگر مقاله هایی در طرفداری از ایران بنویسند، در بعضی روزنامه‌ها منتشر نخواهند شد، اینست مشکل اساسی».
در پاسخ در باره مسئله دمکراسی در ایران، شهبانو گفت: «کشورهای محتلف برداشتهای متفاوت دارند. ما آموزش سیاسی را برای مردم آغاز کرده‌ایم تا آنها را در فعالیتهای سیاسی دخالت دهیم، به آنها یاد بدهیم چطور شرکت کنند و توضیح بدهیم که چرا دموکراسی زمان می‌برد و این آن چیزی است که مردم غرب نمی‌فهمند».
شهبانو تأکید کرد که آزادی به معنی سلامتی، آموزش و پرورش و مسکن (اموری که خود شهبانو در آن خود فعالانه فعالیت دارد) نیز هست.
5- کمنت: این اولین بار است که شهبانو در باره این موضوع با چنین عمق و اعتقادی صحبت کرده است. این نشان مهمی است از اینکه شاه و دولت ایران برخورد فعالتری با انتقادات خارجی درپیش می‌گیرند.
شهبانو عضو خانواده سلطنتی است که شاید از بیشترین علاقه و احترام در ایران برخوردار است. صحبتهای او در باره این موضوع و علاقه مشهودش برای زندگی بهتر مردم و حساسیتش نسبت به خلق و خوی مردم و اظهاراتش همچنین نشان از درجه فعالیت بیشترش و شرکت در مسائل عمومی دارد.
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1977TEHRAN01964_c.html

هیچ نظری موجود نیست: