۱۳۹۹ فروردین ۲۲, جمعه

فرق آخوند وکُرنا درچيست!هر دو ويروس مقاومند

هیچ نظری موجود نیست: