۱۳۹۹ فروردین ۲۲, جمعه

فاطمه سپهری؛ خامنه ای باید در مقابل دوربین بنشیند و از من و همراهانم معذ...

هیچ نظری موجود نیست: