۱۳۹۶ آذر ۵, یکشنبه

ز بعدازظهر پریروز دوستان / دستگیری های گسترده یی از تصویربردارانی که بیشتر با تجهیزات و بدون تائیدیه از سازمان های حکومتی اقدام به فیلمبرداری مخفیانه می کردند صورت گرفته است. رحیم فیضی - مونا پورعبداله -آرزو پورعبداله - سارا مجیدی - کیومرث خیاط / از دوستان دفتر سینمای جوان شیراز و آباده دو روزی هست که در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب دستگیر شده اند/ این هنرمندان قصد داشتند کلیپی در حمایت از زلزله زدگان تهیه نمایند / اما به دلیل نداشتن برگه تصویربرداری انجمن دستگیر شدند / اهالی که شاهد ربودن تصویربرداران بودند میگویند از روز نخست زلزله ده ها فیلمبردار و عکاس به صورت ربودن دستگیر شده اند. حکومت با خواندن این متن بداند که مسئول جان هنرمندان دفتر شیراز و آباده و همه هنرمندان فیلمبردار باید باشد. کسانی که قصد فیلمبرداری و عکاسی دارند بدون مجوز به مناطق زلزله زده نروند. و گرنه متهم به همکاری با سیا / موساد / ام آی سیکس / استخبارات عربستان و سه نقطه ... می شوند

هیچ نظری موجود نیست: