۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

دوازده فروردينِ سالِ ۵۸! ملت رای به قتل وچپاول وغارت دادند 1

هیچ نظری موجود نیست: