۱۳۹۹ فروردین ۸, جمعه

نتشار "بیان آزاد" شماره‌ی پنج "بیان آزاد" عنوان ویژه‌نامه‌‌‌ی اینترنتی کانون نویسندگان ایران است که تاکنون، با احتساب شماره‌ی صفر، پنج دفتر از آن منتشر شده است

خــبــــر
----------------------------
انتشار "بیان آزاد" شماره‌ی پنج
"بیان آزاد" عنوان ویژه‌نامه‌‌‌ی اینترنتی کانون نویسندگان ایران است که تاکنون، با احتساب شماره‌ی صفر، پنج دفتر از آن منتشر شده است. دفتر ششم یا شماره‌ی پنج "بیان آزاد" روز گذشته منتشر شد. این شماره ویژه‌ی آرشیو مطالب "نظر بر خبر" است. کمیسیون انتشارات کانون که وظیفه‌ی تهیه و انتشار "بیان آزاد" را بر عهده دارد، در مقدمه‌ی شماره پنج نوشته است: « . . . "نطر بر خبر" عنوان زیرصفحه‌ای است در فیس‌بوک کانون نویس...

ادامه ...

هیچ نظری موجود نیست: