۱۳۹۹ اردیبهشت ۱, دوشنبه

هر روزکه ميگذرد چهره و انديشه های آخوندهای شياد آشکارترميشود

هیچ نظری موجود نیست: