۱۳۹۹ بهمن ۲۴, جمعه

آخوندها وچاقوکشها به اهدافشان ازانقلاب ۵۷ رسيدند

هیچ نظری موجود نیست: