۱۳۹۹ بهمن ۲۷, دوشنبه

وبدين سان،آخوند دزد و پاسدارجلاد، انقلاب ۵۷ملت را دزديدند

هیچ نظری موجود نیست: