۱۳۹۹ اسفند ۲, شنبه

چرا مردم بسراغ خمینی رفتند زمانیکه در اشعار انقلاب هیچ سخنی از مردم نمیب...

هیچ نظری موجود نیست: