۱۳۹۹ اسفند ۲۵, دوشنبه

بوی لاشه متعفن "علی گدا"تمام فضای سرزمين مان را پوشانده

هیچ نظری موجود نیست: