۱۳۹۹ اسفند ۱۳, چهارشنبه

سالِ نکبت!سالِ کشتار!سالِ چپاول و غارتِ ولی وقیح

هیچ نظری موجود نیست: