۱۴۰۰ خرداد ۶, پنجشنبه

جماعت مفلوک و خائن به انقلاب سال ۱۳۵۷ هنوز ميمالند

هیچ نظری موجود نیست: