۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۱, یکشنبه

به آنهائيکه جان خود را نثارآزادی نمودند بدون چشمداشتی

هیچ نظری موجود نیست: