۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

Revolution of Egypt.wmv

علامیه مشترک: اعدام ها همچنان ادامه دارد! خاموش نمانیم!


ا


موج اعدامهای اخیر اعتراضات گسترده آزادیخواهان  بسیاری از کشورها در خارج کشور را دربرگرفته است. هم ازینرو  و در امتداد اعتراضات سراسری علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی ما  نیز مراتب اعتراض شدید خود را به اقدامات جنایتکارانه  استبداد حاکم بر ایران  در مقابله با مطالبات برحق مردم ایران و بویژه اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی ابراز میداریم و خواستار توقف هر چه سریعتر آن ها و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم 

.............

اعدام و شکنجه  و تجاوز به حقوق انسانی در ایران گفتمانی است روزمره و هر دم جنایتی تازه از سوی جمهوری اسلامی در زندانها و یا در صحن خیابانها صورت می گیرد. از مدتها پیش اعدام زندانیان سیاسی دربند در راس اخبار و گزارشات خبرگزاری ها قرار دارد و پایانی بر آن نیست.
جمهوری اسلامی با اعدام های جمعی در دهه 60 و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در سال  1988 میلادی نشان داده است که  از ظرفیت های ضد انسانی بسیار بالائی برخوردار می باشد و نمیتوان این ظرفیت ها را نادیده گرفت. استبداد حاکم با تکیه بر اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی و سرکوب حرکات متشکل و مستقل کارگران، زنان، دانشجویان و ملیتهای تحت ستم تلاش دارد تا هر صدای آزادیخواهانه و بر حق را در نطفه خفه کند. بی خبری از وضعیت زندانیان سیاسی و به دار کشیدن مخفیانه آنها, خودداری از تحویل جسد بی جان آنان به خانواده ها مکمل کوشش های ضد بشری رژیمی است که تحفه ای جز فقر و فلاکت و ستم و نابرابری و شمشیر استبداد مذهبی برای مردم نداشته است.
.خلاصه اینکه تا این رژیم دارو جنایت بر اریکه قدرت است تمام درب ها بر این پاشنه می چرخد ،بنابر این سرنگونی رژیم حمهوری اسلامی و برقراری حاکمیتی دمکراتیک میتواند امکان پایانی بر دیکتاتوری ،اعدام هاو نابرابری ها را فراهم آورد
فرزاد کمانگر , حسین خضری , شیرین علم هولی, احسان فتاحیان جعفر کاظمی و علی آقائی محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور و همچنین علی صارمی از جمله اعدام شدگان هستند و به باور ما  فرایند اعدام ها همچنان ادامه خواهد داشت. هم از اینرو اعتراض و پیشگیری از وقوع جنایاتی تازه بر عهده نمامی افرادی است که به سرنوشت و حقوق زندانیان سیاسی در ایران حساس اند و به حقوق انسان ها با نگاه تعهد آمیز مینگرند.
بر اساس گزارش های متعدد خبرگزاری ها هم اکنون بسیاری از زندانیان دربند بویژه زندانیان کرد در لیست انتظار اعدام بسر می برند. از آنجمله اند: زينب جليليان، شيركو معارفي، رستم اركيا، مصطفي سليمي، انور رستمي، رشيد اخكندي، محمد امين آگوشي، احمد پولادخاني، سيد سامي حسيني، سيد جمال محمدي، حسن طالعي، ايرج محمدي، محمد امين عبداللهي و قادر محمدزاده , حبیب الله گل پری پور, حبیب لطیفی
بر طبق همین گزارشات جمهوری اسلامی از ابتدای ماه ژانویه تا کنون بیش از صد نفر از زندانیان عادی که اغلب معتادین مواد مخدر هستند, را نیز اعدام کرده است. حال آنکه  بر طبق افشاگری های اخیر ویکی لیکس سپاه پاسداران این رژیم  بزرگترین صادرکننده و فروشنده مواد مخدر در دنیاست.
خاموش نمانیم!
موج اعدامهای اخیر اعتراضات گسترده آزادیخواهان  بسیاری از کشورها در خارج کشور را دربرگرفته است. هم ازینرو  و در امتداد اعتراضات سراسری علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی ما  نیز مراتب اعتراض شدید خود را به اقدامات جنایتکارانه  استبداد حاکم بر ایران  در مقابله با مطالبات برحق مردم ایران و بویژه اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی ابراز میداریم و خواستار توقف هر چه سریعتر آن ها و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم.
ما اعتراض خود را به بی تفاوتی دولتها و نهادهای حقوق بشری و مدافع زندانیان سیاسی ابراز داشته و خواهان شکستن سکوت آنان و بکارگیری تدابیر موثر در برابر وقوع این جنایات از سوی جمهوری اسلامی هستیم.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
کمیته اتحاد عمل علیه اعدام , علیه جمهوری اسلامی - اتریش
27. 1. 2011
پژاک کمیتۀ اتریش
حزب دمکرات کردستان کمیتۀ اتریش
کمیتۀ دفاع از آزادی و برابری در ایران- وین
چاک کمیتۀ اتریش
فدراسیون جمعیت کرد
حزب اتحاد دمکراتیک
حزب کنکاش برای ایجاد دمکراسی در کردستان
(INFO IRAN)  اینفو ایران