۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

هالو 93 قاطی می کنم

خبر فوریهم اکنون در نیویورک و چندین کشور دیگر جنبش اشغال خیابان وال استریت در حال انجام است. لینک زیر بصورت همزمان تصویر آن را پخش میکند

خبر فوری
هم اکنون در نیویورک و چندین کشور دیگر جنبش اشغال خیابان وال استریت در حال انجام است. لینک زیر بصورت همزمان تصویر آن را پخش میکند
همچین لینک زیر که در مورد انقلاب جهان به زبان عربی و فارسی است برایتان ارسال میگردد.

برنامج الاتجاه المعاكس على الطريقة الحمصية

سرود های"عارف قزوينی"شرح حال امروز ماست