۱۳۹۱ خرداد ۲۰, شنبه

دکتر ملکی خطاب به ماموران امنیتی:
من از سر قبر هدی تکان نمی خورم حتی اگر ارباب بزرگتان بیاید!


دکتر محمد ملکی فعال ملی-مذهبی دیروز (جمعه)با حضور بر خاک شهید صابر یاد و خاطره وی را گرامی داشت.

به گزارش سایت ملی-مذهبی دکتر ملکی  که از اول صبح بر سر مزار شهید صابر حاضر شده بود در برابر درخواست نیروهای امنیتی برای ترک مزار با صدایی قاطع گفت:«من از اینجا تکان نمی خورم حتی اگر ارباب بزرگتان بیاید.» ماموران امنیتی نیز در برابر دکتر ملکی مقاومتی نکردند. رییس ماموران امنیتی نیز وقتی  مقاومت ملکی را دید، کوتاه آمد و گفت:«سر به سر ملکی نگذارید!»

دکتر ملکی که در طول یک سال گذشته در غم فراق مهندس سحابی ، شهید هاله سحابی و شهید هدی صابر فشار زیادی را تحمل کرده امروز نیز همگام با شاگردان شهید صابر در بهشت زهرا حاضر شد. وی از برخورد زننده نیروهای امنیتی با افراد شرکت کننده در این مراسم آزرده خاطر شد.

خاطرنشان می شود دکتر ملکی علاقه فراوانی به شهید صابر داشت و حتی با وجود کهولت سن در بسیاری از کلاس های شهید صابر در حسینیه ارشاد حضور داشت.
 

شهدای بيگناه و بی پناه و بی دادرس