۱۳۹۰ اردیبهشت ۹, جمعه

برندگان مناقصه پل خلیج فارس : برندگان قرارداد یك میلیارد دلاری تنها 27000دلار سرمایه دارند و در سال جاری تاسیس شده اند و تا كنون هیچ پروژ ه اجرایی در این زمینه نداشته اند! + عکس به گزارش بورس نیوز از محل بازگشایی پاكتهای مناقصه پل خلیج فارس در بلوار اسفندیار (دفتر مركز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) كنسرسیومی به رهبری پترو ساحل توسعه خلیج فارس + شركت هدایت سرمایه گذاری ایده برنده این مناقصه شده اند و حمید بقایی معاون رییس جمهور ضمن اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری كرده كه پیمانكاران داخلی به بهترین نحو این پروژه را به انجام رسانند. رقم دقیق اجرای پروژه 650 میلیون یورو است كه 15% آن را دولت تعهد كرده و مابقی از طریق تامین اعتبار كنسرسیوم سرمایه گذاری می شود و پروژه باید طی سه سال انجام شود و از پایان سال جاری كلید می خورد. در ضمن در این جلسه علیرضا موحدی معاونت توسعه و مدیریت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سید رضا موسوی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند. معاون رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز در خصوص احتمال استفاده از توان فنی صدرا و ماشین سازی اراك در این پروژه گفت : قطعا توان تخصصی این دو شركت بالاست اما استفاده از توان آنها در این پروژه منوط به نظر برندگان مناقصه است. به این تصاویر تاسف انگیز نگاه كنید و بیاندیشد كه چگونه در زمانی كه این همه شركت با سهامداران فراوان و سرمایه كلان در كشور وجود دارد ساخت چنین پل عظیم و ملی به دو شركت كاغذی كه یكی تنها چند روز و دیگری چند ماه قبل تاسیس شده و با سرمایه اندك و حتی 100 هزار تومانی ثبت شده اند واگذار می شود؟ واقعا سرنوشت پروژه ای با این منوال به كجا خواهد انجامید؟ آیا سهامداران و اعضای هیات مدیره این شركتها جز از مابهترون هستند كه با سرمایه 100 هزار تومانی به جنگ ساخت پروژه 650 میلیون یورویی می روند؟ آیا این استعمار پیمانكاران توانمند كشور نیست كه پروژه ملی بدست شركتهای كاغذی بیافتد و آنها با پیمانكاران توانمند كشود قرارداد دست دوم ببندند و از این طریق ره صد ساله را یك شبه بروند؟ آیا علاج واقعه قبل از وقوع نباید كرد و از همین ابتدا جلوی این رویه ناصواب در پروژه را گرفت تا در سالهای بعد به مشكلهای مختلف بر نخوریم و دوباره شاهد تاخیر های طولانی بهره برداری از این سازه ملی نباشیم. شركتهای صدرا نور و شركت ساختمانی وریج كه سهامدار اصلی شركت سرمایه گذاری ایده پارس یكی از برندگان مناقصه است نیز متعلق به خانواده ایرانی شاد است و با توجه به اینكه هر دو شركت سایت اینترنتی دارند سابقه آنها در ایجاد پروژه های ساختمانی است و نه پروژه های ملی و تجهیزاتی!

برندگان مناقصه پل خلیج فارس : برندگان قرارداد یك میلیارد دلاری تنها 27000دلار سرمایه دارند و در سال جاری تاسیس شده اند و تا كنون هیچ پروژ ه اجرایی در این زمینه نداشته اند! + عکس
به گزارش بورس نیوز از محل بازگشایی پاكتهای مناقصه پل خلیج فارس در  بلوار اسفندیار (دفتر مركز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) كنسرسیومی به رهبری پترو ساحل توسعه خلیج فارس + شركت هدایت سرمایه گذاری ایده  برنده این مناقصه شده اند و حمید بقایی معاون رییس جمهور ضمن اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری كرده كه پیمانكاران داخلی به بهترین نحو این پروژه را به انجام رسانند.
رقم دقیق اجرای پروژه 650 میلیون یورو است كه 15% آن را دولت تعهد كرده و مابقی از طریق تامین اعتبار كنسرسیوم سرمایه گذاری می شود و پروژه باید طی سه سال انجام شود و از پایان سال جاری كلید می خورد.
در ضمن در این جلسه علیرضا موحدی معاونت توسعه و مدیریت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سید رضا موسوی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.
معاون رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز در خصوص احتمال  استفاده از توان فنی صدرا و ماشین سازی اراك در این پروژه گفت : قطعا توان تخصصی این دو شركت بالاست اما استفاده از توان آنها در این پروژه منوط به نظر برندگان مناقصه است.
به این تصاویر تاسف انگیز نگاه كنید و بیاندیشد كه چگونه در زمانی كه این همه شركت با سهامداران فراوان و سرمایه كلان در كشور وجود دارد ساخت چنین پل عظیم و ملی به دو شركت كاغذی كه یكی تنها چند روز و دیگری چند ماه قبل تاسیس شده و با سرمایه اندك و حتی 100 هزار تومانی ثبت شده اند واگذار می شود؟ واقعا سرنوشت پروژه ای با این منوال به كجا خواهد انجامید؟
آیا سهامداران و اعضای هیات مدیره این شركتها جز از مابهترون هستند كه با سرمایه 100 هزار تومانی به جنگ ساخت پروژه 650 میلیون یورویی می روند؟
آیا این استعمار پیمانكاران توانمند كشور نیست كه پروژه ملی بدست شركتهای كاغذی بیافتد و آنها با پیمانكاران توانمند كشود قرارداد دست دوم ببندند و از این طریق ره صد ساله را یك شبه بروند؟
آیا علاج واقعه قبل از وقوع نباید كرد و از همین ابتدا جلوی این رویه ناصواب در پروژه را گرفت تا در سالهای بعد به مشكلهای مختلف بر نخوریم و دوباره شاهد تاخیر های طولانی بهره برداری از این  سازه ملی نباشیم.
شركتهای صدرا نور و شركت ساختمانی وریج كه سهامدار اصلی شركت سرمایه گذاری ایده پارس یكی از برندگان مناقصه است نیز متعلق به خانواده ایرانی شاد است و با توجه به اینكه هر دو شركت سایت اینترنتی دارند سابقه آنها در ایجاد پروژه های ساختمانی است و نه پروژه های ملی و تجهیزاتی!