۱۳۹۵ دی ۲۴, جمعه

شواهد قتل احتمالی هاشمی رفسنجانی را بهتر بشناسیم

فارس از تضییع بیت‌المال گزارش می‌دهدرد پای حافظی در پرونده سهام‌ هزار میلیاردی پالایشگاه/ بلاتکلیفی سرنوشت سهام نفتی پرسنل وزارت بهداشت

 ياران امام راحل! مسببين ويرانی ايرانزمين!درکنارمرقد!مطهر!امام!راحل و

يار وفاداراو!


خشکسالی دریاچه بختگان
دریاچه بختگان دومین دریاچه آب شور ایران در اثر بی‌توجهی مسؤولان و غفلت مردمان نجیب به شوره‌زار تبدیل و نمک‌ها به اراضی منتقل شده و باغات را خشک کرده است. به خطر افتادن سلامتی شهروندان، بیکاری، بیماری و افسردگی نتیجه و ثمره این بی‌توجهی بود.
خشکسالی دریاچه بختگان
بومیان منطقه در حال مشاهده خشکسالی تالاب بختگان
خشکسالی دریاچه بختگان
خشکسالی رود خانه کر در مجاورت دریاچه بختگان
خشکسالی رود خانه کر در مجاورت دریاچه بختگان
خشکسالی رود خانه کر در مجاورت دریاچه بختگان
خشکسالی دریاچه بختگان
خشکسالی دریاچه بختگانر
خشکسالی رود خانه کر در مجاورت دریاچه بختگان
خشکسالی تالاب بختگان
بومیان منطقه در حال مشاهده خشکسالی تالاب بختگان
مهاجرت بومیان منطقه به علت خشکسالی دریاچه بختگان
مهاجرت بومیان منطقه به علت خشکسالی دریاچه بختگان
مهاجرت بومیان منطقه به علت خشکسالی دریاچه بختگان
بومیان منطقه در حال مشاهده خشکسالی تالاب بختگان
بومیان منطقه در حال مشاهده خشکسالی تالاب بختگان
بومیان منطقه در حال مشاهده خشکسالی تالاب بختگان
خشکسالی تالاب بختگان
اعتراض دوستداران طبیعت نسبت به خشکسالی تالاب بختگان
اعتراض دوستداران طبیعت نسبت به خشکسالی تالاب بختگان
اعتراض دوستداران طبیعت نسبت به خشکسالی تالاب بختگان
اعتراض دوستداران طبیعت نسبت به خشکسالی تالاب بختگان
اعتراض دوستداران طبیعت نسبت به خشکسالی تالاب بختگان
بومیان منطقه در حال مشاهده خشکسالی تالاب بختگان
(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)

(تصاویر) روحانی در مرقد امام(ره)*************************************************************************************