۱۳۹۸ اسفند ۱۸, یکشنبه

تاريخ معاصر را نگذاريم فراموش شود که ملت قربانيان آنستگستره سرزمین‌های جدا شده از ایران در قراردادهای ترکمانچای، گلستان، آخال، پار یس و... به قرار زیر است:

سرزمین های جدا شده قفقاز بر اساس قرارداد های گلستان و ترکمانچای با روسیه(۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ م.)
آران و شروان: ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع؛
ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ک. م؛
گرجستان: ۶۹۷۰۰ ک. م؛
‌داغستان: ۵۰۳۰۰ ک. م؛
اوستیای شمالی: ۸۰۰۰ ک. م؛
چچن: ۱۵۷۰۰ ک. م؛
اینگوش: ۳۶۰۰ ;ک. م‌
جمع ‌کل: ۲۶۳۷۰۰ کیلومتر مربع

سرزمین‌های جداشده ایران شرقی براساس پیمان پاریس و پیمان منطقه ای مستشاران انگلیسی:

هرات وافغانستان: ۶۲۵۲۲۵ ک. م؛
بخش‌هایی از بلوچستان و مکران: ۳۵۰۰۰۰ ک. م؛
جمع کل: ۹۷۵۲۲۵ کیلومتر مربع

سرزمین‌های جداشده ‌ورارود(ماوراءالنهر) بر اساس پیمان آخال با روسیه(۱۸۸۱ م.):

ترکمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ک. م؛
ازبکستان: ۴۴۷۱۰۰ ک. م؛
تاجیکستان: ۱۴۱۳۰۰ ک. م؛
‌بخش‌های ضمیمه شده ‌به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ک. م؛
بخش‌های ضمیمه شده به ‌قرقیزستان: ۵۰۰۰۰ ک. م؛
جمع کل: ۱۲۲۶۵۰۰ کیلومترمربع

‌سرزمین های جداشده جنوب خلیج فارس بر اساس پیمان منطقه ای مستشاران انگلیس:
امارات:۸۳۶۰۰ ک. م:
بحرین:۶۹۴ ک. م:
قطر:۱۱۴۹۳ ک. م:
عمان:۳۰۹۵۰۰ ک. م:
جمع کل: ۴۰۵۲۸۷ کیلومتر مربع

יום האישה 2020: "המטבח של ח'ולוד״

International Women’s Day, 2020: Made in Gaza- A hobby turns into a lif...

من دراين تاريکی سرزمينمان!سهراب سپهری

« Je préfère le voile au string ! » (Alain Soral sur OummaTV)

Israeli snipers ‘deliberately crippling’ Palestinians - Haaretz