۱۳۹۱ دی ۱۶, شنبه

رسوایی اخلاقی فرزاد جمشیدی، مجری معروف برنامه‌های مذهبی صدا و سیما و لاپوشانی آن
خاطره ی باستانی پاریزی مورخ و استاد دانشگاه:
پدرم راست می گفت ، زیرا بعد از آن که زن گرفت کم کم ثروتمند شد واملاکی خرید و متولی یکی دو موقوفه هم شد، سه بار به حج رفت و مدیر مدرسه هم بود و حقوق هم داشت و روضه باشکوهی هم می خواند.

با عصا کوران اگر ره دیده اند - در پناه خلق روشن، روشن دیده اند
درحاشیه این نکته را هم عرض کنم که بالاخره پول بازنشستگی رسید، منتهی بعد از دوسال - وقتی که من دیگر کارمند شده بودم- صد البته با این مقدمات که من ، بدون اطلاع پدر ، از کرمان تلگرافی خیلی ساده ولی تند به نام شخص نخست وزیر وقت مخابره کردم بدین شرح :

جناب آقای دکتر مصدق پدر پیر مردم ایران ، پدر پیر هفتاد و چند ساله ام علی اکبر باستانی معلم فرهنگ مدت ها پیش بازنسسته شده ، و هنوز که هنوز است حقوق بازنشستگی را نپرداخته اند ، گویا منتظر رای هیات دولت اند . اگر این حقوق برای کفن و دفن ، یا ذخیره ی روز قیامت است که هیچ واگر مربوط به دوران حیات اوست جنابعالی که مزه هفتادسالگی را چشیده ید فکری به حال این پیر مرد بفرمایید که : مصیبت بود پیری و نیستی ...»

طولی نکشید که حقوق بازنشستگی دوسه ساله ( حدود سه چهارهزارتومان ) رسید و وقتی به دست پیرمرد دادم و پیش نویس تلگراف خود راه برایش خواندم. پیرمرد که سخت خوشحال شده بود( و او هم مثل پدرش یک سال و نیم دیگر ماند و پول ها راخر ج کرد و سپس در گذشت 1333 ش) چشمانش برقی زد و دعایی کرد . او گفت : برو فرزند ، که از قلمت برکت ببینی . بنده هم به این دعا مستظهرم ...

پاسخ دکتر مصدق به تلگراف باستانی پاریزی
:


دوست محترم

نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگی والد محترم شرحی بحسابداری وزارت فرهنگ نوشته و تاکید کردم که در پرداخت تسریع نمایند. در صورتیکه تا کنون نتیجه ای نگرفته باشید خواهشمندم مجدد مرقوم فرمایید تا یادآوری شود.

مخلص آن دوست باذوق

محمد مصدق


نامه وزارت دارایی
باستانی پاریزی - کتاب کوچه هفت پیچ- چاپ چهارم - انتشارات نگاه- 1363-رویه 401-402
خاطره ی باستانی پاریزی مورخ و استاد دانشگاه:
پدرم راست می گفت ، زیرا بعد از آن که زن گرفت کم کم ثروتمند شد واملاکی خرید و متولی یکی دو موقوفه هم شد، سه بار به حج رفت و مدیر مدرسه هم بود و حقوق هم داشت و روضه باشکوهی هم می خواند.

با عصا کوران اگر ره دیده اند - در پناه خلق روشن، روشن دیده اند

درحاشیه این نکته را هم عرض کنم که بالاخره پول بازنشستگی رسید، منتهی بعد از دوسال - وقتی که من دیگر کارمند شده بودم- صد البته با این مقدمات که من ، بدون اطلاع پدر ، از کرمان تلگرافی خیلی ساده ولی تند به نام شخص نخست وزیر وقت مخابره کردم بدین شرح :

جناب آقای دکتر مصدق پدر پیر مردم ایران ، پدر پیر هفتاد و چند ساله ام علی اکبر باستانی معلم فرهنگ مدت ها پیش بازنسسته شده ، و هنوز که هنوز است حقوق بازنشستگی را نپرداخته اند ، گویا منتظر رای هیات دولت اند . اگر این حقوق برای کفن و دفن ، یا ذخیره ی روز قیامت است که هیچ واگر مربوط به دوران حیات اوست جنابعالی که مزه هفتادسالگی را چشیده ید فکری به حال این پیر مرد بفرمایید که : مصیبت بود پیری و نیستی ...»

طولی نکشید که حقوق بازنشستگی دوسه ساله ( حدود سه چهارهزارتومان ) رسید و وقتی به دست پیرمرد دادم و پیش نویس تلگراف خود راه برایش خواندم. پیرمرد که سخت خوشحال شده بود( و او هم مثل پدرش یک سال و نیم دیگر ماند و پول ها راخر ج کرد و سپس در گذشت 1333 ش) چشمانش برقی زد و دعایی کرد . او گفت : برو فرزند ، که از قلمت برکت ببینی . بنده هم به این دعا مستظهرم ...

پاسخ دکتر مصدق به تلگراف باستانی پاریزی
:
دوست محترم

نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگی والد محترم شرحی بحسابداری وزارت فرهنگ نوشته و تاکید کردم که در پرداخت تسریع نمایند. در صورتیکه تا کنون نتیجه ای نگرفته باشید خواهشمندم مجدد مرقوم فرمایید تا یادآوری شود.

مخلص آن دوست باذوق

محمد مصدق

---

نامه وزارت دارایی


اتوجه به این که اینک واواک دستیار سپاه، بخصوص در بیرون از مرزها، است، اسم و رسم مقامات اول واواک را در این جا می آوریم.

information ministry 01ار سپاه، بخصوص در بیرون از مرزها، است، اسم و رسم مقامات اول واواک را در این جا می آوریم.
با معرفی بخش های مختلف در ادامه اسامی برخی از معاونان و مشاوران و در انتها پرسنل این وزارتخانه آورده می شود.
• معاونان و مشاوران: 
ابراهیمی – هدایت – معاونت امنیت - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
احمد زاده (سید رضا -بخش فرهنگی- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
احمدی از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات
آخوند زاده بسطی کاردار سابق ایران در لندن که از عوامل ترورهای خارج از کشور و از نیروهای امنیتی بود
آخوند زاده – محمد مهدی معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه همراهی کننده ترورهای خارجی
آخوندی – معاون وزارت امور خارجه و مرتبط با گروههای تروریستی اطلاعات در خارج از کشور
آزاد از معاونین وزارت اطلاعات – باند امنیتی – اطلاعاتی.
اسلامی – رسول – مدیر کل اسیای غربی  وزارت امور خارجه – ازاعضای باند ترورهای سیاسی.
اسماعیلی – مدیر کل التقاطدر وزارت اطلاعات.
آشنا – حسام الدین – حجت الاسلام دکتر –سخنگوی شورای عالی امنیت ملی داماد و رییس دفتر دری نجف آبادی در وزارت اطلاعات.
اکبری – علی – از معاونان وزارت اطلاعات در دوره فلاحیان
اکبریان از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات  دوران محسنی اژه ای که از سوی احمدی نژاد برکنار گردید
امامی – سعید – اسلامی – معاون امنیت وزارت اطلاعات عامل ترورهای خارجی و داخلی (وی را با داروی  نظافت کشتند).-  
امامی – سعید – مسئول اداره 13 – جاسوسی – در کشورهای خارج و سوئد.
امیدی – علیرضا – اطلاعات خارجی - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
امینی – مجید – اطلاعات خارجی - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
باقریان از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که از سوی احمدی نژاد برکنار گردید
برزگر – محمد – معاونت امنیت - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
پرورده – مهدی معروف به مجیدی مدیر کل است در امنیت، دایی مصطفی کاظمی از یاران نزدیک سعید امامی 
پور فلاح از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات  دوران محسنی اژه ای که از سوی احمدی نژاد برکنار گردید
پور قناد  – معاون پور محمدی در بخش خارجی و شریک در ترورهای خارجی از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
پور محمدی – مصطفی – معاون وزیر اطلاعات و وزیر کشور و مسئول ترورهای داخل و خارج .- حجت الاسلام.
پور نجاتی – احمد – از صاحب منصبان وزارت اطلاعات – نماینده مجلس – دندانپزشک – معاون ستاد تبلیغات جنگ – اصلاح طلب شد
تاجیک – محمد رضا – معاون وزارت اطلاعات دوران یونسی که بعد از انتخابات دستگیر گردید
تقوی – از معاونان وزارت اطلاعات و مسئول پرونده شرکت های هرمی
تقوی – محمد مسئول اداره 14 – ضد جاسوسی  در سوئد و خارج از کشور
توانا مسعود، مدیر کل عملیاتی حوزه اروپای غربی، عضو محفل قتلهای زنجیره ای.
جلالی – حمید -پرسنل معاونت امنيتاداره کل طرح و بررسی (مسئول سابق کارگزينی امنيت). 
جلالی جعفری -  رشید – از معاونین وزارت اطلاعات عضو کمیسیون امنیت مجلس که سالها در وزارت اطلاعات بود.
حبیبی -حاج حبيب‌الله»معاون  فرهنگی وزیر اطلاعات دوران محسنی اژه ای که توسط احمدی نژاد برکنار گردید عامل مصاحبه های تلویزیونی
حجت – معاونت امنیت - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
حقانی پرسنل معاونت اطلاعات مردمی و مدیرکل پشتیبانی عملیاتی آن معاونتعضو باند ترور و اطلاعات.
خراسانی (شورای هماهنگی اطلاعات- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
خزاعی معاون ضد جاسوسی  وزارت اطلاعات که با حبیب الله نامه نوشتند و برکنار شد
خوشکوش – اکبر – نام مستعار اکبر اکبری – مشاور عملیاتی وزیر اطلاعات فلاحیان – از عوامل ترورهای داخل و خارج
دانش معاونت (دانشکده-وزارت  از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
دیانت – رضا مسئول اداره 15- اداره جمع اوری اطلاعات  در کشورهای اروپایی
راستگو از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات
راشد محسن  از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات.
ربیعی،علی، نام مستعار عباد – رییس اطلاعات آذربایجان – معاون وزیر اطلاعات دوران خاتمی که عده ای را در تابوت به قتل رساند – اصلاح طلب شد.
رسولی حمید  پرسنل امنیت و مدیر کل پشتیبانی عملیاتی آن معاونت-عضو باند ترور و اطلاعات .- از دوستان حسین شریعتمداری در قتل های زنجیره ای
روشن مهدی مسعود ٬ مدیر کل عملیات استان تهران عامل قتل پروانه اسکندری.
رهبر –هاشم  – معاون وزارت اطلاعات – رییس دانشگاه تهران
سرمدی – حمید – از معاونان وزارت اطلاعات – سفیر اسبق در پاکستان و گروه سه نفره بررسی  قتلهای زنجیره ای 
سعیدیضد جاسوسی از مدیران ستادی وزارت اطلاعات –
سلیمی – محمد رضا - با نام مستعار صمیمی مدیر کل سابق طرح و برنامه معاونت امنیت و مدیر کل جدید در معاونت حفاظت. 
سليمي نمين – عباس – از مدیران وزارت اطلاعات و مدیر مسئول نشریه تهران تایمز و...
سنایی – معاونت حفاظت - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
شریف زاده، محمد، معروف به محمدی،از دادستانی اوین در دهه شصت – مسئول بند 209 – مدیر کل امنیت داخلی وزارت دوران یونسی
شریعتمداری حسین – نام مستعار  حسین معصومی عضو معاونت بررسی و رسانه ای وزارت اطلاعات – عضو دفتر سیاسی سپاه پاسداران
شریعتمداری – محمد – وزیر اسبق بازرگانی – معاون وزیر اطلاعات و عضو گروه راهبردی رهبری
شفیعی – محمد – معاونت مردمی وزارت اطلاعات در دوره دری نجف آبادی و یونسی عضو باند ترورهای داخلی و خارجی و معاونت دانشجویی وزارتخانه.
شهشهانی مدیر کل ضد جاسوسی عراق.
شیدایی از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که از سوی احمدی نژاد برکنار گردید
صابری – رضا – معاونت عملیات ویژه- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
صادقی – بخش گذرنامه و مرزی از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
صالح مدیر کل اطلاع رسانی وزارت  اطلاعات
صالحی منش – شیخ محمد – اطلاعات خارجی
صداقت -  محمد(مدير کل چپ وزارت اطلاعات  – از نیروهای اطلاعات و امنیت و حامی قتل نویسندگان.
طاهریان،بهمن، حاج حبیب، از مسئولین اطلاعات آذربایجان غربی و تهران و بعدها سفیر ایران در کشورهای افریقایی.  
طائب – حسین حجت الاسلام(مسئول اسبق سپاه قم و خراسان، معاون ضد جاسوسی اسبق وزارت اطلاعات فلاحیان – معاون اطلاعات سپاه
ظهوری – کمال – معاونت عملیات ویژه- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
عارفیان – معاونت فنی از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
عالیخانی – مهرداد با نام مستعار صادق مهدوی معاون عملیات و از عوامل قتل های سیاسی – برادر همسر خسرو براتی
عبودی – بخش گذرنامه و مرزی از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
علوی – مجید – اطلاعات خارجی - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
علوی – هاشم -قائم مقام وزارت اطلاعات وی بعد از سعید امامی جانشین او شد و در دوران حذف محسنی اژه ای قائم مقام احمدی نژاد گردید
فلاح از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که برکنار گردید
فلاحیان - ابراهیم  (معاونت اقتصادی- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
فلاحیان – حسین -برادر علی فلاحیان از معاونین سابق وزارت.
فلاحیان - قاسم (دفتر دار وزارتی)- از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
فیروزآبادی از معاونین و مشاورین وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که برکنار گردید
قنبری تهرانی – خسرو – از مدیران اطلاعات در دهه شصت که اصلاح طلب شد
کاظمی – سید کاظم– از مدیران اطلاعات در گروههای چپ و اطلاعات سپاه که در جنگ کشته شد
کاظمی – مصطفی – معروف به موسوی معاون امنیت دوران دری نجف آبادی و از عوامل قتل های سیاسی خواهر زاده مهدی پرورده
کامیار – مدیر پدیده های التقاطعضو باند ترورهای داخلی و خارجی
کریمی (اطلاعات مردمی - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
کریمی – مدیر کل دفتر وزارت اطلاعات دوره محسنی اژه ای.
کلانتری از معاونان اطلاعات مستقر در  نیروی انتظامی، سردار سپاه.
لاهوتی کاظم با نام مستعار احمد کارگر مدیر کل عملیاتی حوزه اروپای  مرکزی عضو باند ترورهای داخلی و خارجی.
محسنی - احمد – ضد جاسوسی - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
محسنی محمد – از مدیران کل وزارت اطلاعات
محمدی – حسن مدير کل وزارت اطلاعات در زمان فلاحيان
محمدی گلپایگانی،غلامحسین ، با نام علوی -رییس حفاظت بیت رهبری ، از حکام شرع، معاون وزارت اطلاعات
معصومی – علی شوهر خواهر علی فلاحیان از بخش اقتصادی وزارت.
معین – رییس حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات دوران محسنی اژه ای که برکنار گردید
منصوری زاده نام مستعار کریمی معاون پارلمانی وزارت اطلاعات – 
موسی خانی – از مدیران وزارت اطلاعات.
مهدوی – جواد – اطلاعات خارجی - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
میرابوطالبی – مهدی – سفیر ایران در فرانسه وابسته اطلاعات
میردامادی – محسن عضو واحد امنیت معاونت اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران در دهه شصت اصلاح طلب شد
میرزایی – معاونت پشتیبانی - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
ناصح – اطلاعات خارجی - از مدیران ستادی وزارت اطلاعات – 
ناصریان هاشم  – از نیروهای رده بالای وزارت اطلاعات.
نریمان محسن – از نیروهای وزارت اطلاعاتمدیر کل.
نیاز – مدیر کل اطلاعات استان مازندران
وحیدی – احمد – وزیر  دفاع فعلی از عوامل دخیل در ترورهای خارج از کشور
هدایت – اطلاعات خارجی از مدیران ستادی وزارت اطلاعات

به نقل از "انقلاب اسلامی"

هدی صابر در زاهدان