۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

سربازان "یکبار" مصرف - نگاهی به تاریخ معاصر ایران - بخش 4

Sami Yusuf - In Every Tear, He Is There

Last Words of Iran Uprising Martyr Mehdi Eslamian from Rajai shahr prison

Libya War Al Qaeda in Libya, Shocking video Part.3

U.S. Helping al-Qaeda In Libya?

Webster Tarpley: Al Qaeda - Pawns of CIA Insurrection from Libya to Yeme...

Libya frees al Qaeda linked group

Libya War evidence about Al Qaeda

From Yugoslavia to Libya: KLA Links to Al Qaeda

Al Qaeda Libya Terrorist photos - Your Tax Dollars at Work

Webster Tarpley: Al Qaeda does US dirty work in Libya

لیبی به روایت فیلم های مستند


لیبی
به روایت
فیلم های مستند
1 ـ مصاحبه تلویزیون مسکو با یک تحلیگر و روزنامه نگار آمریکائی
2 ـ فیلمی در باره استقرارالقاعده در لیبی
3 ـ مصاحبه تلویزیون مسکو با میشل خودوسکی در رابطه با حضور القاعده و دخالت های نطامی آمریکا و ناتو در لیبی
4 ـ یک فیلم مستند دیگر در رابطه با استقرار القاعده در لیبی
5 ـ القاعده در لیبی
6 ـ استقرار افراد القاعده از کشور های مختلف اسلامی از جمله از مصر و یمن ( حضور واعتراف یکی از مسئولین اسلامی در تلویزیون الجزیره)
7ـ نظامیان لیبی یک عضو القاعده را دستگیر کرده اند.
8 ـ جابجائی عوامل القاعده ما بین یمن و لیبی توسط سازمان جاسوسی سیا ـ مثاحبه با یک تحلیگر و روزنامه نگار آمریکائی
9 ـ گزارش آماری یک روزنامه نگار از کمک های دولت اوباما به اپوزیسیون لیبی از جمله القاعده