۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

یاد دکتر مجید شریف

بنام خدا

یاد یار مهربان

آذرماه ۱۳۷۷ با قتل مظلومانهء دکتر مجید شریف٬ (رتبه اول کنکور سراسری دانشگاه های کشور در سال ۱۳۴۷ و مسئول تنظیم مجموعه آثار معلم شهید شریعتی٬ طی سالهای ۵۹ تا ۶۲) ٬ میهن ما یکی از ارزش های درخشان فرهنگی و سیاسی خود را در جنایت موسوم به قتل های زنجیره ای از دست داد. مجید بعد از ۱۲ سال دوری از وطن سرانجام سال ۱۳۷۴ به امید خدمت بیشتر به مردم٬ شجاعانه محیط منجمد خارجه و فضای آلوده از فرصت طلبان خارجه نشین را ترک گفت و راهی میهن شد . اما تقدیر الهی بر آن بود که آن اندیشمند صادق وصمیمی٫ سه سال بعد در سرزمین مادری اش ایران به سوی معبود بشتابد و جاودانه شود. بیگمان قاتلان او از این جنایت بیرحمانه نتیجه ای جز ننگ و خسران ابدی بدست نیاوردند

در سوگ دکتر مجید شربف

. دردا که رفت سرو خرامانی از گلْستان میهن ایرانی

کُشتند شبدلان ستم پیشه از ما یکی ستارهء نورانی

از ما یکی ابوذر دیگر را (۱) از ما یکی برادر ایمانی

همسنگر ادیب هنرمندی دریادل شریف سخندانی.

. او باغ مهربان سخاوت بود در اعتلای فصل گل افشانی

او سمبل خضوع و صداقت بود الگویی از شرافت انسانی

یک عمر از حقیقت و مردم گفت یک عمر پرحماسهء طوفانی

آموزگار مهر و محبت بود با واژه های روشن بارانی

صد کهکشان ستاره مصّور کرد در آسمان میهن زندانی.

. در صحبتش طراوت باران بود در چهره اش شکوه بهارانی

در گفتگو صبور و صمیمی بود آرام و با متانت و برهانی

یک شب "ترانه ای ز معلم" را (۲) بر خواند آنچنان به خوش الحانی

کز شوق آن به ظلمت شب دیدم خورشید را خجسته و نورانی

خورشید جاودانهء ایمان را پیروز بر "مثلّث شیطانی".(۳)

. آغاز نامه هاش مزیّن بود با آیه های دلکش قرآنی

از عاشقان حضرت مولا بود بیگانه با سیاست سفیانی

پر بود از شکوه گل توحید در لحظه های آبی پایانی

می رفت تا ستاره بیاویزد از آسمان مشرق ایرانی.

. رفتی و بی چراغ رخت ای یار ما مانده ایم و این شب ظلمانی

ما مانده ایم و خیل حرامی ها ما مانده ایم و این ره طولانی

رفتی و رغم وهْم کج اندیشان پاینده ای نه مرده ای و فانی

محبوب ماندگار دل مردم جاوید آستانهء یزدانی

دیدار دوست بر تو مبارک باد ای سالک طریقت عرفانی!

آذر ماه ۱۳۷۷

(۱) یار دیرینهء مجید٬ نویسنده و اسلام شناس برجسته٬ مجاهد شهید ابوذر ورداسبی.

(۲) اشاره به کتاب ارزشمند "تجدید عهد با شریعتی" که در سال ۱۳۶۵ منتشر کرد.

(۳) مثلث زر و زور و تزویر٬ (از تزهای معلم شریعتی)