۱۳۸۸ آذر ۱۲, پنجشنبه

واکنش مادر ندا به نمایش بسیجیان: دخترم را کشتید، سیاه بازی را تمام کنید

مادران و پدران شهدا !
ما دست و پای همه شما را مي بوسيم !
روز انتقام از اين جلادان چندان دور نيست !
باميد آنروز"می خواهم فریاد بزنم چه می خواهید از دخترم؛ تو را به خدا بس کنید، او را کشتید حالا سیاه بازی راه انداخته اید مقابل سفارت انگلیس برای چی؟"

مدام اشک می ریزد این مادر، گریه امانش نمی دهد، او مادر ندا آقاسلطان است که این سخنان را می گوید. درست در لحظه ای که جماعتی را همچون زمان های برگزاری نمایش های رو حوضی خیابانی جمع می کنند، جمع کرده اند تا هنرشان را به رخ بکشند که در قتل این دختر دست خارجی و دشمن در کار استتا شاید بتوانند شرم شان را از قتل دختران و پسران جوان میهن پنهان کنند.

به گزارش سایت جرس، روز گذشته در حالیکه عده ای تحت عنوان دانشجویان بسیجی مقابل سفارت انگلیس تجمع کرده بودند تا نمایش بازسازی صحنه قتل ندا آقاسلطان را به اجرا درآوردند، مادر این شهید جنبش سبز، عازم روزنامه ایران بود تا تکذیبیه خبر دروغ این روزنامه را برای انتشار تحویل آنها دهد.

او دقایقی با خبرنگار ما همکلام شد. خبر دروغ ایران چه بود؟ مادر ندا می گوید: آنها به دروغ نوشته اند که من برای دادن مجوز ساخت فیلم دخترم به شبکه خبری سی ان ان پول گرفته ام.

او در حالی که داغ دلش تازه شده است و اشک می ریزد، می گوید:"من اگر داشتم خودم پول می دادم که فیلم دخترم را بسازند، چطور ممکن است برای ساختن فیلم دخترم پول خواسته باشم."

خبر روزنامه ایران و برخی سایت های وابسته به اقتدارگرایان که با اعتراض مادر ندا مواجه شده به این شرح است: "با گذشت چندین ماه از واقعه قتل ندا آقاسلطان، اخیرا شبکه خبری سی‌ان‌ان در تماسی که با خانواده ندا آقاسلطان برقرار کرده از آنان خواسته با این شبکه برای ساخت مستندی درباره زندگی دخترشان همکاری کنند. بر همین اساس، این شبکه خبری در نخستین گام برای نشان دادن حسن‌نیت خود به خانواده آقاسلطان به آنان پیشنهاد داده با دریافت 150 هزار دلار عکس‌ها، خاطرات و فیلم‌های مختلف مربوط به مرحومه ندا آقاسلطان را در اختیار سی‌ان‌ان قرار دهند.

بنا بر این گزارش، سی‌ان‌ان قصد دارد با جمع‌آوری این عکس‌ها و نیز اطلاعات بیشتر درباره ندا آقاسلطان دست به ساخت مستندی از این واقعه دردناک زده و با وارونه کردن واقعیت، حملات بیشتری را متوجه جمهوری اسلامی کند."

مادر ندا یکبار دیگر ماجرای چگونگی به شهادت رسیدن فرزندش را اینگونه شرح می دهد: "من به همراه دخترم در تجمعات اعتراضی شرکت می کردیم. روز به شهادت رسیدن فرزندم به ندا گفتم امروز نیروهای نظامی حکم تیر گرفته اند بیرون نرو. ولی دخترم اعتراض کرد و گفت: مادر! اگر من نروم، تو نروی، دیگران هم نروند، پس چه کسی باید این اعتراض را فریاد بزند. او به همراه استادش به تظاهرات رفت و کشته شد."

مادر ندا می گوید:" خودشان دخترم را کشتند، آنها یکبار که مرا تهدید به سکوت می کردند از زبانشان در رفت که دخترم را نشان کرده بودند، آنها به من گفتند که فیلم تو و دخترت را در راهپیمایی های قبلی داریم. این ادعای آنها نشان می دهد که آنها دخترم را نشان کرده بودند و در روز حادثه او را کشتند و حالا مقابل سفارت انگلیس نمایش راه انداخته اند."

مادر ندا در حالی به برگزاری نمایش بازسازی صحنه قتل دخترش در مقابل سفارت انگلستان در تهران معترض است که اقتدار گرایان تیم های رسانه ای خود را به صحنه اعزام کرده بودند و تدارک وسیعی برای پوشش خبری این مراسم دیدند.

بیشتر روزنامه های اقتدار گرایان در صفحه اول روزنامه هایشان این مراسم را به صورت برجسته منتشر کرده اند. کیهان در صفحه اول خود به نقل از تجمع کنندگان که آنها را دانشجو خوانده، نوشته است: "انگلیس قاتل ندا آقاسلطان را برای محاکمه به ایران تحویل دهد"، روزنامه ایران نیز همراه با چاپ عکسی نوشته است: "دانشجویان در برابر سفارت انگلیس اجرا کردند؛ بازسازی صحنه قتل مشکوک آقاسلطان" و روزنامه رسالت نوشته است "دانشجویان صحنه واقعی قتل ندا آقاسلطان را به تصویر کشیدند".

هیچکدام از این روزنامه ها ننوشتند که مادر و پدر ندا در لحظه ای که بسیجی ها مشغول اجرای نمایش بودند، کجا بوده اند و موضع آنها چیست.


بازداشت پدر و مادر ندا در روز 13 آبان

مادر ندا در این گفتگوی کوتاه خبر از بازداشت ساعتی خود و همسرش در روز 13 آبان می دهد. او می گوید: روز 13 آبان به همراه همسرم به قصد شرکت در مراسم این روز به میدان هفت تیر رفتیم. اما همینکه بسیجی ها چهره ما را شناختند به شدت ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند. او می افزاید: آنها سپس برای چند ساعت ما را بازداشت کردند.

اقتدارگرایان که هنوز از شوک رسوایی به قتل رساندن جوانان ایرانی در رسانه های دنیا بیرون نیامده اند، هر روز می کوشند با نمایشی تازه این رسوایی را به گونه ای پنهان و با قلب ماهیت کردن این اتفاق از پاسخ دادن به این پرسش که با کدامین مجوز به روی جوانان معترض وطن، گلوله بسته اید، طفره می روند.

ندا آقاسلطان در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات به همراه عده ای دیگر از جوانان معترض در روز 30 خرداد به شهادت رسید.

انتشار فیلم چگونگی جان دادن این دختر جوان در لحظه ای کوتاه تمام جهان را تحت تاثیر قرار داد.

دولت احمدی نژاد و فرماندهان نظامی تاکنون بارها اعلام کرده اند که ندا آقاسلطان توسط عوامل خارجی به قتل رسیده است.

فراخوان گسترد ه مردمی: سر دادن بانگ ااکبر در ش بهای عید غدیر و 16 آذر


خبر نامه امیر کبیر - پنجشنبه، ۱۲ آذر، ۱۳۸۸
فراخوان گسترد ه مردمی: سر دادن بانگ ااکبر در ش بهای عید غدیر و 16 آذر
اکنون پس از گذشت بیش از 5 ماه از کودتای انتخاباتی بر علیه ملت، چند صباحی است که اقدامات حامیان دولت کودتا
وارد دور جدیدی شده است و شاهد صدور احکام ستم گرانه ای برای بسیاری از بهترین فرزندان ایران زمین هستیم. از
طرف دیگر بازداشت های غیر قانونی و تهدید فعالن سیاسی و اجتماعی نیز نه تنها کاهش نیافته که در آستانه ی یکی
دیگر از روزهای بیاد ماندنی در جنبش سبز ملت ایران، 16 آذر - روز دانشجو - موج جدیدی از تهدید، ارعاب و
بازداشت فعالن دانشجویی در سراسر کشور شروع شده و حامیان کودتا بار دیگر توهم فرونشاندن جنبش ملت ایران
را با چنین روش های نخ نما شده ای در سر می پرورانند. اما در آستانه عید غدیر خم و در حالی که مردم سبزاندیش
ای ران برای پاسداش ت ده ه ا س ال تلش دانش جوی آزادی خ واه ایران ی آم اده م یش وند، فراخ وان گس ترده مردم ی برای
سردادن بانگ ا اکبر در شب های عید غدیر خم و 16 آذر در ساعت 10 شب در میان اقشار مختلف سراسر کشور
منتشر شده است.
با این وجود، هجوم بر علیه خواست سبز مردم در روش های یاد شده نیز خلصه نشده و حامیان کودتا انواع دسیسه ها
و تلش های کودکانه دیگری را هم طراحی کرده و در حال برنامه ریزی برای اجرای آن هستند. انتشار شایعه پخش
اعتراف ات نمایش ی جدی د در صد اوس یمای غی ر مل ی، برگ زاری تجمع ات فرمایش ی در خیابان ه ا برای فراکن ی در م ورد
دول ت کودت ا، هت اکی و « جنبش های جعل ی و دست س از » ق اتلن ش هدای جنب ش س بز، تلش های رس انه ای
دروغ پردازی های ه ر روزه رسانه های این جری ان و سخنرانی های ناک ام و ب یسرانجام حامی ان کودت ا در دانشگاه های
مختلف از جمله برخی از این کارها است.
در واقع پس از واکنش شدید افکار عمومی ایران و جهان نسبت به خشونت ها و فجایعی که بر مردم سبزاندیش ایران
در روزهای ابتدایی پس از انتخابات دهم روا داشته شد، حامیان کودتا به جای سر نهادن به خواسته های بر حق ملت
ای ران، اج رای ان واع خ دعه و نیرنگ را تی ز در کن ار تهدی د و ارع اب در نظ ر گرفته ان د. ح ال آنک ه اعتراف ات نمایشی
تلویزیونی در چشم مردم نقشی جز شاهدی دیگر بر ستم های رواداشته شده ندارد و تجمعات فرمایشی و فرافکنی و
عدم پیگیری عاملن و آمران کشتار مردم، بیش از پیش بر این عقیده صحه می گذارد که هنوز اراد های برای تغییر
ایجاد نشده و هیچ طرحی برای اصلح روندهای فاجعه آمیز وجود ندارد.
از ط رف دیگ ر رسانه های جری ان دروغ و س تم برای معرف ی و ب ه عرصه آوردن جنبش های جعل ی و دست ساز دولت
کودت ا تبلیغ ات گس ترده ای را آغ از کرده ان د و برای اینک ه م ردم را از گ ام برداش تن در راه س بز امی د بازدارن د تلش
می کنند، اما آن ها از این واقعیت غافل هستند که ملتی که بیدار شده و می خواهد عنان سرنوشت خویش را خود به
دست بگیرد، رنگ را از نیرنگ می شناسد و آن روز که پیمانی سبز با تاریخ و فرهنگ خود بست، عهد کرد که تا
رسیدن به هدف پاک خود از پا ننشیند و پیوسته و قدم به قدم به افق های آزادی و سرافرازی نزدیک شود.
اینک در آستانه عید سعید غدیر خم جنبش سبز ایران برای پاسداشت ده ها سال تلش دانشجوی آزادی خواه ایرانی
آماده می شود. در حالی که فراخوان گسترده ای برای سر دادن بانگ ا اکبر در شب 16 آذر(ساعت 10 شب) در میان
اقشار مختلف مردم منتشر شده است، امروز بیانیه دیگری نیز در بسیاری از شهرهای کشورمان پخش شده و برای
سر دادن بانگ ا اک بر در شب عی د غدیر از هم ه م ردم دعوت ب ه عم ل آورده است. در متن بی انیه منتشر شده آم ده
است:
مردم ایران!
اینک عید غدیر این سبز ترین عید مسلمین از راه می رسد. دروغ گویان و متقلبان مدت هاست در صدد آنند که به مردم
چنین القا کنند که راه سبز ما از ارزش های دینی تهی است و آنچنان در این تقلب و دروغ گویی خود مصرند که از
چسباندن وصله ی بی دینی به ما اکثریت مردم ایران نیز هیچ ابایی ندارند. در این میان نهضت سبز ملت ایران که سبز
خ ود را ب ا تاس ی از راه س بز عل ی و فرزن دانش اختی ار ک رده اس ت اینک در آس تانه ی عی د غ دیر ب ا امتح انی دیگ ر
روبروست.
صدا و سیمای دروغ پرداز و ضدملی در این ایام تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا این اندیشه وهم آلود را به
مردم القا کنند که پیروان راستین عدالت علوی همین دروغ پیشگانی هستند که با کودتا علیه رای ملت و تعرض به
آبروی آنان قدرت را به دست گرفته اند و دین را با اندیشه های متحجرانه و مرتجعانه خود قبضه کرده اند.
اما ملت سبزنهاد ایران نخواهد گذاشت عید غدیر خم که تجلی ولیت مداری اصیل و راستین است به دست کسانی که
از ولیت مداری جز هتاکی و زورگویی و حق کشی چیزی نیاموخته اند مصادره شود و به خوراک تبلیغاتی رسانه ضد
ملی بدل گردد.
کودتاگران سرخ به ما صلح جویان سبز، دشنام م یدهند و ما پاسخ آنها را با فریادهای ا اکبرمان در شب عید غدیر
خم خواهیم داد. آنها ما را اموی خطاب می کنند حال آنکه ما مردم ایران پاسخ آن ها را با فریادهای یا علی و یا حسین
خواهیم داد. این همان مسیر سبزی است که از چهارراه اخلق و سعه صدر می گذرد. ما را با هتاکی و تندروی سری
نیست و به همین دلیل است که شعار ا اکبر را برای خود برگزیده ایم.
ا اکبر خواهیم گفت تا بدانند که ما مردم مسلمان ایران همچنان زنده ایم و از ریا و شرک و سجده بر غیر خدا بیزاریم.
ا اکبر خواهیم گفت تا بدانند که این نهضت سبز ماست که علوی است، نه رنگ های دروغین و تقلبی متقلبان.
ا اکبر خواهیم گفت تا بدانند که ما برای رسیدن به آزادی این هدیه الهی تنها از خدا یاری می جوییم. ا اکبر خواهیم
گفت تا بدانند که یدا مع الجماعه و بدانند که خدا با مردم سبز اندیش است.
ا اکبر خواهیم گفت تا بدانند که سرکوب هیچ هراسی را به دل ما ملت نینداخته است چرا که شجاعت را از مولیمان
علی آموخته ایم.
ا اکبر خواهیم گفت تا بدانند اجازه نخواهیم داد رنگ سبز ما ملت ایران را که اصالتش را از رنگ سبز غدیر گرفته
است را از ما بربایند.
ما سبزهای سراسر ایران همزمان با شب عید غدیر شنبه 14 آذر ماه از ساعت 22 شب بر فراز بام ها فریاد ا اکبر
سر خواهیم داد. رسانه این جنبش تک تک شهروندان ایرانی هستند که دل در گرو این جنبش عدالت طلبانه و مردمی
دارند."
در کن ار ای ن دو فراخ وان ک ه از م ردم برای س ر دادن بانگ ا اک بر در س اعت 10 ش ب های 14 و 15 آذر دع وت
کرده است، گروه های دیگری از مردم سبزاندیش نیز قصد دارند تا در شب عید غدیر پس از سر دادن بانگ ا اکبر به
شهرپیمایی سبز در شب عید غدیر بپردازن د و سپس روز یک شنبه با حضور در من ازل اسرای در بن د و آزاد شده و
شهدای جنبش سبز با خانواده های این عزیزان دیدار کنند.

روايت پوران شريعت رضوي از شهادت برادرش "آذر"

از مهم ترين حركت هاي سياسي و دانشجويان در تاريخ اي ران، اع تراض دانشجويان در 16
آذر 1332 به ورود معاون رييس جمهور آمريكا، نيكسون، به خاك ايران بود. بعد از كودتاي 28
مرداد 1332 ، رژيم شاه كه توانسته بود ب ا كمك ارباب ان انگيسي و آمريكايي خود بر اريكه
ق درت ب ازگردد، در ص دد برآم د ق درت را بيش از پيش قبض ه كن د. نيكسون، مع اون رييس
جمه ور وق ت آمريك ا، آيزنه اور، در آذر 1332 راه ي اي ران گردي د ت ا ن تيجه كودت ايي را ك ه
سازمان جاسوسي آمريكا، سيا، رهبري كرده بود از نزديك مشاهده كند. در اين زمان ملت
اي ران در حال افسردگي ب ه سر مي برد و از نف اق و تف رقه اي ك ه استبداد توانسته ب ود در
ميان ملت ايجاد كند، ناراحت بود. در چنين شرايطي دانشجويان دانشكده هاي فني، حقوق
و عل وم سياس ي، عل وم ، دندانپزش كي، پزش كي و داروس ازي در دانش كده هاي خ ود،
تظاهرات پرشوري علي ه رژيم كودت ا برپ ا كردن د. روز 15 آذر، تظاهرات ب ه خارج از دانشگاه
كشيده شد و مأموران در زد و خورد با دانشجويان، شماري را مجروح و گروهي را دستگير
و زنداني كردند.
صبح 16 آذر 1332 ، گارد براي اولين ب ار وارد صحن دانشگاه شد ت ا فرياد مخالفان را در گلو
خفه كند. در يكي از كلس هاي درس دانشكده فني، مأموران گارد با حمله به دانشجويان
بي پناه، سه تن از آنان به نامهاي مصطفي بزرگ نيا، آذر شريعت رضوي و احمد قندچي را
به شهادت مي رسانند.
53 سال از آن واقع ه مي گ ذرد. ب ه خ انه اي مي روي م ك ه گذش تگان و بازمان دگانش بخش
مهمي از صفحات تاريخ معاصرمان را تشكيل مي دهن د، بطوري ك ه نق اط عطف و ح وادث
دهه ه اي اخي ر، ب ه نح وي ب ا س اكنان اي ن خ انه گ ره خورده ان د. خبرنگ اران خ برگزاري
دانشجويان اي ران (ايسنا)، ب ه مناسبت 16 آذر ب ه سراغ خ انواده دك تر شريعتي رفتن د ت ا
"پ وران ش ريعت رض وي" از خ اطرات و خصوص يات برادرش، ش هيد مه دي (آذر) ش ريعت
رضوي بگويد.
او در گفت وگو با ايسنا از فعاليت هاي سياسي آذر شريعت رضوي در جنبش ملي مي گويد
ما در آن دوران در خانه سه دانشجو داشتيم و تقريبا تمامي آنها در جريانات » : و مي افزايد
سياسي قرار داشتند اما آذر اين مسائل را بيشتر پيگيري مي كرد. به خاطر دارم آن دوران
خانه م ا در حوالي حسن آباد ب ود و نزديك كاخ هاي سلطنتي و خانه دك تر مصدق. معمول
تظاهرات هاي گسترده اي در اين مسير صورت مي گرفت ولي چون خودم سياسي نبودم و
به اين مسائل هم علقه اي نداشتم آنچنان پيگيري نمي كردم، اما آذر در اين جريانات مدتي
«. هم دستگير شد و در زندان باغ شاه بود
آن » : شريعت رضوي با اشاره به عدم رضايت پدر از فعاليتهاي سياسي آذر، ادامه مي دهد
زمان در مشهد ساكن بوديم اما برادرم غلمرضا در رشته پزشكي قبول شد و به تهران آمد.
بعد از آن نيز مهدي (آذر) به دانشكده فني تهران راه يافت. قبل از آن هم علي محمد، برادر
بزرگم، ليسانس زبان فرانسه قبول شد و او هم راهي تهران شد. سال 32 مهدي در سال
دوم تحص يلش ب ود و هرگ اه آن زم ان خبره اي فعاليت ه اي سياس ي آذر ب ه گ وش پ درم
مي رسيد، ابراز ناراحتي و نگراني مي كرد و از غلمرضا مي خواست كه بيشتر حواسش به
«. آذر و فعاليت هايش باشد. و هر بار فرصتي مي شد آذر را در اين باره نصيحت مي كرد
دكتر پوراندخت شريعت رضوي به كتاب "خاطرات يك پزشك عوضي" تأليف برادرش "دكتر
اين برادرم بيشتر در جري ان كارهاي » : غلمرضا شريعت رضوي" رجوع مي كن د و مي گوي د
آذر بود. غلمرضا در بخش اول اين كتاب در تشريح ماجراي 16 آذر مي نويسد كه: روز 16 آذر
مثل هميشه پس از صرف صبحانه هر سه برادر آماده رفتن به دانشگاه شديم. آذر مثل هر
روز صبح ها زودتر از ما از خانه بيرون مي رفت. حدود ساعت 10:30 خبر رسيد كه دانشكده
فني شلوغ شده است و چند دانشجو را از سر كلس دستگير كرده اند و وضعيت كلسها
بهم خورده است. من بلتكليف و مضطرب دنب ال كسي مي گشتم كه از آذر خبري داشته
باشد. تا اينكه دكتر سيد جمال يكي از دوستانم را ديدم و او گفت من از آذر خبري ندارم و
مي شنيدم مجروحين را به بيمارستان شماره 2 ارتش برده اند آنجا برو تا خيالت راحت شود.
در بيمارستان دكتر گوشه خودش را به رفقا و آسيستان هاي ارتشي بيمارستان رساند از
آنها شنيده بود كه آذر هم جزء شهداست. برگشت و به روي من نياورد، گفت: اسم شهدا را
نمي دهند ولي مي گويند سه نفر از آنها كشته شده اند و به مسگرآباد برده اند. به گورستان
رفتيم. سربازان آنجا بودند اما اجازه ورود ندادند. دكتر گوشه با هر زحمتي بود نام آن سه
شهيد را از نگهب ان پرسيد. فقط ي ادم هست ن ام مه دي شريعت رضوي را بردن د. شيون و
فري اد من و دكتر گوشه سكوت شبانه گورستان را شكافت. ساعت 10 به خانه رسيديم.
برادر بزرگم علي محمد از مرگ آذر ب اخبر شده بود بسيار گريه كرديم. دكتر گوشه ب ا كمك
نامادري ام ما را آرام كردند.
بعد كه ماجرا را پرسيدم متوجه شديم مهندس شمس ملك آرا مشغول تدريس بوده است
ك ه ناگه ان در كلس ب از ش ده اس ت و دو س رباز مس لح و افس ر فرمانده ش ان وارد كلس
مي شوند و دو دانشجويي را ك ه آنه ا را مسخره ك رده بودن د را مي برن د. استاد كلس ني ز
درخواست كرده است كلس تمام شود و بعد بروند و حرمت كلس را نگاه دارند ولي آنان
كشان كشان آن دو دانشجو را مي برند و مهندس شمس جريان را به رييس دانشكده اطلع
مي دهد و معترض مي شود. در ادامه نيز دانشجويان شعارهاي مرگ بر شاه سر مي دهند
و در مقاب ل ب ه گفت ه دك تر عاب دي مع اون دانش كده فن ي 68 تي ر ه وايي و زمين ي ش ليك
مي شود كه يكي از آنه ا ب اعث شهادت آذر شد. خون آنه ا و مجروحين و ب ا آبه اي رادي اتور
«. مخلوط شده بود و در سالن جاري شده بود و منظره وحشتناكي را خلق كرده بود
همسر دك تر شريعتي ب ه توضيح ابه ام ت وده اي ب ودن برادر خ ويش مي پ ردازد و مي گوي د:
بعضي ها عنوان مي كنند كه آذر توده اي ي ا كمونيست بوده است در صورتي كه اين نوع »
قضاوت كامل غلط است، چراكه جوانان آن زمان معلم و الگوي سياسي نداشتند كه بگوييم
تح ت ت أثير تفك رات و آموخته هايشان ب ه اي ن گروهه ا مي پيوس تند و اي ن نب ود ك ه بگ وييم
جوانان فعال و دانشجويان آن زمان با شناخت كامل از تفكرات و ايده هاي احزاب و تفكرات
مختلف به آنها ملحق مي شدند. آذر توده اي نبود و در صورت صحت اين اتهام، او هم نماز
«. مي خواند و هم روزه مي گرفت. و همين دليلي بر بطلن آن است


che


16AZER