۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

شعر طنز زیبای محمدرضا عالی پیام درباره انتخابات


من زن ایرانیم

سرزمینم،خاک افسون گر، دل خاورمیانه
نام تو، تاریخ تو ، مردان کویت جاودانه
من زن ایرانیم ، ایرانی از جنس تن تو
هم صبور و هم غیورم طفلی از آبستن تو
من زن ایرانیم، همسایه و همنسل شیرین
خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین
من زن ایرانیم ، اهل تمدن ، زاده پارس
مثل دریا میخروشم ، من خلیجم تا ابد فارس
من زن ایرانیم،یک چشمه شرم ناب دا...رم
قدصدها سد«سیوند» پشت چشمم آب دارم
*گرچه خون دریا شد اینجا،سبزم اما چون دماوند
هرچه باشد نیک باید،برهمین اندیشه پابند
من زن ایرانیم می سازمت با خشت جانم
میزنم تا سقف تو صدها ستون با استخوانم
من زن ایرانیم ، ایرانی از جنس تن تو
هم صبور و هم غیورم طفلی از آبستن تو

نقش رسانه های خبری مستقل در افشای جنايات و جنايتکاران!
در باره فيلم تيراندازی سربازان آمريکايی از هليکوپتر آپاچی به غيرنظاميان عراقی در
۱۲ يولی ( ژوئيه) ٢٠٠٧

در حادثه ای خونبار در سرزمين اشغال شده عراق، سرنشينان آمريکائی هليکوپتر آپاچی بسوی عده ای غير نظامی که در يکی از خيابانها تجمع کرده بودند شليک می کنند و ١٢ تن افراد بيگناه و بی پناه را بقتل می رسانند و تعدادي، از جمله دو کودک را زخمی می نمايند. دونفر از کشته شدگان ، فيلمبردار خبرگزاری «رويترز» بودند. اين فاجعه در ۱۲ يولی ( ژوئيه) ٢٠٠٧ در دوران رياست جمهوری پرزيدنت بوش روی می دهد. خبر آن کشتار در آنزمان به يکی از خبرهای مهم جهان تبديل شد، شايد بدين خاطر که دونفر از کشته شدگان آن فاجعه، از کارمندان خبرگزاری «رويترز» بودند. اما دولت آمريکا برای بی اهميت جلوه دادن آن فاجعه، سعی نمود تا با کمک گرفتن از دستگاه های عريض و طويل تبليغاتی اش تا حدود زيادی بر چگونگی جوانب آن جنايت سرپوش بگذارد و حتی بنقل از خلبانان هليکوپتر آپاچی مدعی شود که بعضی از آن افراد مسلح بوده و باخود " آرپی چی " حمل می کرده اند و قبلا بسوی هليکوپتر آمريکائی نيزتيراندازی نموده بودند. در واقع صحنه ای از نبرد و درگيری نظاميان آمريکائی با "شورشيان" بوده است!!
بعد از آن فاجعه ، خبرگزاری رويترز درخواست پخس فيلم آن حادثه خونين را می نمايد، تا با نمايش آن فيلم افکارعمومی از چگونگی وقوع آن کشتار باخبرشود. آن تقاضا از سوی وزارت دفاع آمريکا (پنتاگون) رد می شود. اما با گذشت تقريبأ ٢ سال و ٩ ماه از آن فاجعه، وب سايت "ويکی ليکس" ـ وب سايتی که برای دستيابی به اسناد محرمانه تلاش دارد ـ ، در پنج آوريل ٢٠١٠ فيلم آن حادثه را منتشر نمود.
وب سايت " ويکی ليکس " در رابطه با چگونگی بدست آوردن آن فيلم، مدعی شد که ويديوی ٣٨ دقيقه ای حادثه خونبار ۱۲يولی ( ژوئيه) ٢٠٠٧ که کدبندی شده و محرمانه بوده است، برای رويت آن فيلم ، کد آن راشکسته است!!!
بسياری از تلويزنها و سايت های اينترنتی ... در سراسر جهان، آن فيلم را به نقل از وب سايت "ويکی ليکس" نشان دادند و بسياری از روزنامه های معتبر ازجمله "نيويورک تايمز" در آنباره مطلب نوشتند و از آن طريق گوشه ای از جنايات نظاميان آمريکائی در کشور اشغال شده عراق را برملا نمودند!
نمايش اين فيلم نقش بزرگی در افشای ماهيت سياستمداران جنگ طلب آمريکائی و سياست باصطلاح بشردوستانه آن جماعت داشت، امری که نمی تواند موجب خوشنودی و رضايت خاطرتمام مخالفين جنگ و طرفداران صلح در جهان ، ازجمله در ايالات متحده آمريکا نباشد. درعين حال ديدن آن فيلم ناراحت کننده و تأثرآور، هر ايرانی طرفدار آزادی و مخالف با استبداد و ديکتاتوری را بياد اظهارات و دغلکاريهای آن عده از امام جمعه ها و مقامات دولتی و قلم بمزدان دستگاههای تبليغاتی رژيم جمهوری اسلامی می اندازد که انعکاس تظاهرات مردم ايران عليه تقلبات انتخاباتی رياست جمهوری در سطح گيتی را بغلط و بطور مزورانه بحساب دخالت بيگانگان در امور داخلی ايران تلقی می کردند و در آن رابطه افراد مخالف با نظام استبدادی و طرفدارآزادی را وابسته به بيگانگان قلمداد می نمودند! بدون اينکه به اين اصل مهم توجه داشته باشند، که دفاع از حقوق بشر و مخالفت با نقض حقوق بشر هيچ مرزی را نمی شناسد!
در زمانيکه بسياری از فرستنده های تلويزيونی و سايت های اينترنتی در سراسر جهان، فيلم هائی از تظاهرات شکوهمند مردم ايران در اعتراض به تقلبات انتخابات رياست جمهوری و سرکوب آن تظاهرات مسالمت آميز توسط نيروهای سرکوبگر رژيم جمهوری اسلامی را نشان دادند، مقامات دولتی و مذهبی طرفدار دولت و دستگاههای تبليغاتی رژيم جمهوری اسلامی ــ رژيم جنايتکاری که بغلط و نيرنگ خود را مساوی با اسلام قلمداد می کند ــ ، کوشش نمودند تا با توسل به هزار دوزو کلک ، نمايش آن فيلم ها را ، همچنين " توطئه کفار" عليه " اسلام" قلمداد نمايند، بدون اينکه اين جمعيت رياکار، متقلب ، دروغگو و خداناشناس تماميت خواه و طماع به اين واقعيت تلخ نيزتوجه نمايد که اگر "کفار" بطور واقعی قصد توطئه عليه دين اسلام و مذهب شيعه را داشته باشند، روشن نيست که چرا و بچه دليل دولت احمدی نژاد و مقام رهبری با پايمال کردن حقوق قانونی مردم، سرکوب ،بازداشت و قتل معترضين و مخالفين و حتی تجاوز جنسی به برخی از زندانيان دربند، چنين امکاناتی را به آنها می دهند؟!!!
مگر طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامي، اين حق قانونی هر شهروند ايرانی نيست، که بخاطر پايمال شدن حقوق قانونی اش دست باعتراض بزند و حقوق قانونی اش را مطالبه کند؟ آيا رژيمی که مدعی است، مشروعيت قانونی خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی می گيرد، طبق کدام يک از اصول همان قانون اساسی حق دارد حقوق قانونی مردم را پايمال کند و بی رحمانه و سعبانه به سرکوب و کشتار معترضين و مخالفين خود بپردازد؟!
اگرچه اصل ٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد دارد:
"در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر وظيفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مي‌کند.
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر»." ،
و در اصل ٢٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکرشده است که:
"تشکيل اجتماعات و راه‏پيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. " ،
روشن نيست که چرا و بچه دليل انتقاد و اعتراض به تقلبات انتخاباتی دولت احمدی نژاد و شورای نگهبان بايد جرم شناخته شود؟ اصولا قابل فهم نيست که برپايه کدام روابط و ضوابط قانونی و حتی دينی و مذهبي، افشای سياست و عملکرد رهبران و حاکمين متقلب، دروغگو، چپاولگر را بايد بحساب مبارزه با "دين اسلام و مذهب شيعه " گذاشت؟! مگر "دين اسلام و يا مذهب شيعه" طرفدار تقلب، دروغ و چپاول است؟!!!
با توجه به توضيحی که رفت، برای درک بهتر جوانب تبليغات بی پايه و غير اصولی سردمداران رژيم جمهوری اسلامي، بد نيست برای دقايقی حاضر شويم دفاع از خواست آزادی بيان وقلم، انديشه، برقراری حاکميت قانون، انتخابات آزاد ... و مبارزه با بی عدالتی و قانون شکنی را بفراموشی بسپاريم و همچون نيروهای طرفدار مقام رهبری و دولت احمدی نژاد، استدلال و منطق امام جمعه ها و دستگاههای تبليغاتی دولت در رابطه با انتشار فيلم های تظاهرات اعتراضی مردم ايران عليه تقلبات انتخابات رياست جمهوری در سراسر جهان را بپذيريم ، در چنين حالتي، حتمأ بايد قبول کنيم که نشان دادن فيلم تيراندازی سربازان آمريکائی به مردم بی پناه عراق از سوی وب سايت "ويکی ليکس" ، و ديگر رسانه های خبری در سراسر جهان ، "توطئه" ای عليه نظام حاکم بر کشور ايالات متحده آمريکا بوده است و نه افشای سياست جنگ طلبانه پرزيدنت بوش و عملکرد وزارت دفاع آمريکا(پنتاگون) و اعتراض به حقوق پايمال شده مردم عراق و همبستگی با مردم آن ديار!!
اما، آنانکه ذره ای از وجدان و شرافت انسانی برخوردار هستند، بهيچوجه لاطائلات مقامات دولتی و مقامات مذهبی طرفدار دولت احمدی نژاد را نخواهند پذيرفت و با دستگاه های تبليغاتی دغلکاران دين فروش و خداناشناس حاکم بر ميهنمان ايران ، همصدا نخواهند شد. بلکه با صدای بلند از خواست آزادی عمل رسانه های جمعی در پخش اخبار رويدادها ، عملکرد و سياست دولت و تمام نيروهای سياسی و فعل و انفعالات اجتماعي، دفاع خواهند نمود، و با هر نوع سانسور و قيد و بند و محدوديت مخالفت خواهند کرد!
هيئت تحريريه نشريه انترنتی جنبش سوسياليستي، نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
شنبه ٢١ فروردين ۱٣٨۹ - ١٠ آوريل ۲۰۱۰
socialistha@ois-iran.com
www.ois-iran.com

*****
[وب سايت ويکی ليکس پنج آوريل ۲۰۱۰ اين فيلم را منتشر کرد]
http://wikileaks.org/

*****
[خبر نيويورک تايمز در مورد آن فيلم را اينجا بخوانيد]
http://www.nytimes.com/2010/04/07/world/middleeast/07baghdad.html
*****
بی بی سی در آنباره می نويسد:
*****
Aktuelle Videos US-Soldaten
auf Wikileaks Blutbad iM Irak schokiert die Welt
Alles Schall und Rauch: Wikileaks zeigt Ermordung von Reuters ...

*****
Wikileaks steht unter Druck - und in der Kritik
Die Unzensierbaren
Wikileaks hat mit der Ver�ffentlichung eines Videos, in dem US-Soldaten im Irak ein Massaker an Zivilisten anrichten, weltweit f�r Aufsehen gesorgt. Die Internetplattform ver�ffentlicht seit 2006 brisantes Insider-Material aus Unternehmen, Politik und Milit�r. Doch nun wird Kritik laut.
http://www.wdr.de/themen/computer/2/wikileak/index.jhtml