۱۳۹۳ دی ۱, دوشنبه

صف ۱۲ هزار نفری برای آش نذری ۸۰ تنی در شیراز (گزارش تصویری)


صف ۱۲ هزار نفری برای آش نذری ۸۰ تنی در شیراز (گزارش تصویری)