۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

اسفند.اتحاديه اروپا: مجازات 80 تن از ناقضان حقوق بشر در ايران/اسامی

(http://www.fidh.org/IMG/pdf/Joint_Press_Release_on_20_Feb__Persian_.pdf) ، دکتر عبدالکريم لاهيجی در گفتگويی با بخش فارسی راديو فرانسه گفته بود او و خانم شيرين عبادی ليست کاملی از کسانی را که مسئوليت مشترک سرکوب و نيز سياست سرکوب در جمهوری اسلامی به عهده دارند، تهيه کرده و در اختيار کشور های غربی و اتحاديه اروپا قرار داده اند. به گفته او اين ليست نام شخصيت هائی در قوه قضائيه و قوه مجريه را که در سرکوب ها مسئوليت مستقيم دارند در برمی گيرد.در فهرستی که راديو فرانسه به نقل از منابع ديپلماتيک منتشر کرده نام های زير به چشم می خورد: حسين الله کرم، فرماندۀ انصار حزب الله، محمدرضا نقدي، فرماندۀ شبه بسيج، حسين طائب، فرماندۀ پيشين بسيج، احمدرضا رادان، قائم مقام نيروی انتظامی جمهوری اسلامي، اسماعيل احمدی مقدم، فرماندۀ نيروی انتظامی جمهوری اسلامي، حسن فيروزآبادي، رييس ستاد مشترک نيروهای مسلح، محمد علی جعفري، فرمانده سپاه پاسداران، حيدر مصلحي، وزير اطلاعات، محسن نايبي، فرماندار کل تهران، حسين ذبحي، معاون قضايی دادستان کل تهران، علی فضلي، معاون فرماندۀ بسيج و فرماندۀ پيشين سپاه سيدالشهدا استان تهران، عباس کارگر جاويد، عضو بسيج و متهم به قتل ندا آقا سلطان، حسين مطلق، فرماندۀ لشگر سيدالشهدا استان تهران، حسين همداني، فرماندۀ لشگر رسول الله تهران بزرگ، محمد حجازي، فرماندۀ لشگر ثارالله تهران، حسن آخريان، رييس بند يک زندان رجايی شهر، رضا تقی پور، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصطفی محمدنجار، وزير کشور، صولت مرتضوي، معاون امور سياسی وزير کشور، صادق محصولي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي، کامران دانشجو، وزير آموزش عالی رييس ستاد انتخابات دهم رياست جمهوري، صادق لاريجاني، رييس قوۀ قضاييه جمهوری اسلامي، ابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوۀ قضاييه، سعيد مرتضوي، دادستان پيشين تهران، غلامحسين محسنی اژه اي، دادستان کل کشور و وزير پيشين اطلاعات، قربانعلی دری نجف آبادي، دادستان پيشين کل کشور و وزير پيشين اطلاعات، عباس جعفری دولت آبادي، دادستان عمومی و انقلاب تهران، محمود سالارکيا، معاون پيشين دادستان تهران در امور زندان ها، ابوالقاسم صلواتي، رييس شعبۀ پانزدۀ دادگاه انقلاب تهران، محمد مقيسه، رييس شعبه بيست و هشت دادگاه انقلاب تهران، قاضی حسن حداد، رييس شعبه بيست و شش دادگاه انقلاب تهران، قاضی علی اکبر حيدری فر، قاضی پيرعباسي، قاضی احمد زرگر، قاضی حاج محمدي، قاضی کاووسي، قاضی کابلي، قاضی سلطاني، قاضی هاشم زاده، امير مرتضوي، معاون دادستان مشهد، محمد علی زنجيره اي، معاون رييس سازمان زندان های کشور، حجت الله سوري، رييس زندان اوين، مصطفی بزرگ نيا، رييس بند 350 زندان اوين، محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، محمدعلی رامين، معاون پيشين مطبوعاتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، حسين شريعتمداري، مدير مسئول روزنامۀ کيهان.