۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

فشاگری های جناح احمدی نژاد آغاز شد : توکلی چگونه "دکتر توکلی" شد؟! + تصاویر اسناد

افشاگری های جناح احمدی نژاد آغاز شد : توکلی چگونه "دکتر توکلی" شد؟! + تصاویر اسناد
سایت دولت ما dolatema : ماجرای "دکتر" شدن احمد توکلی ، وزیر کار کابینه میرحسین موسوی و رییس فعلی مرکز پژوهشهای مجلس که انتقادهای کینه جویانه وی ازرییس جمهور ، آن هم با ژست عدالت خواهی ! تمامی ندارد، در نظام آموزشی کشور یک تراژدی است. چگونه کسی با یک نامه به وزیر علوم وقت (دکتر معین) بورس فوق لیسانس میگیرد و با مدرک دکترا برمیگردد، مدرک دکترایش معادل ارزیابی میشود و سپس همه جا نان دکترا میخورد، چگونه کسی فرزندانش را به خارج کشور نمیبرد و بعد درخواست ارز تحصیلی برای هشت نفر میکند و ...!


به گزارش دولت ما ، آنچه در ادامه می بینید اسناد بورسیه احمد توکلی ، البته "دکتر"! احمد توکلی است .
سند اول مربوط به فرم اطلاعات بورسیه شده هاست، آقای احمد توکلی بدون گذراندن کارشناسی ارشد مدرک دکتری گرفته است، ایشان به "دروغ" دارای "فوق لیسانس اقتصاد" از دانشگاه" شید بهشتی "معرفی شده و سند زیر موضوع را به خوبی ثابت می کند .

تراژدی رانتخواری در نظام آموزشی/توکلی چگونه
جالتر آنکه ایشان در نامه ای که خود برای " معین" وزیر آموش عالی وقت می نویسند، درخواست خود را برای تحصیل در مقطع "کارشناسی ارشد" اعلام میدارند، ناگفته نماند که زمان تقریر نامه هنوز یک سال از فارغ التحصیلی ایشان در مقطع" کارشناسی" مانده است. سند زیر به خوبی گواه این مدعاست .

تراژدی رانتخواری در نظام آموزشی/توکلی چگونه
در سند بعدی که در زیر آمده است، مشخص شده که ایشان بورسیه برای مقطع " کارشناسی ارشد" را اخد کرده و نه " دکتری " ، علاوه بر این ایشان به دلیل اینکه نتیجه آزمون زبان های خارجی را نداشته اند طبق قانون باید برای ایشان نمره صفر منظور میشد ، گفتنی دیگر اینکه در نامه زیر اشاره شده است که وی مجاز به همراه بردن 3 فرزند بوده است.

تراژدی رانتخواری در نظام آموزشی/توکلی چگونه

با توجه به آنچه ذکر شده بود ایشان مجاز بودند تنها 3 فرزند را همراه با خود به انگلستان ببرند، اما وی در عملی خلاف قانون، 7 فرزند خود را برای سفر به انگلستان با خود همراه می سازد.

تراژدی رانتخواری در نظام آموزشی/توکلی چگونه

در ایتدا درخواست احمد توکلی برای دریافت ارز متاهلی برای بورسیه با توجه به حضور خانواده وی در" ایران " و همچنین طبق" قانون " با مشکل مواجه شده و معاون وقت دانشجویی وزارت آموزش عالی با دریافت ارز متاهلی ایشان مخالفت می نماید. ( گرفتن ارز برای ۸ نفر که نرفته بودند !! )

تراژدی رانتخواری در نظام آموزشی/توکلی چگونه

اما همانطور که در بالای نامه پاراف شده است، همراهی و ارفاق لازم برای توکلی در نظر گرفته می شود! (بخوانید قانون و بند " پ " آن !!)

فرد یاد شده پس از دریافت مدرک دکتری ، متعهد می شود که این مدرک " معادل " است که در اینصورت اصل استفاده ایشان از مدرک دکتری مورد سوال می باشد و ایشان نمی توانند خود را " دکتر" بنامند.

تراژدی رانتخواری در نظام آموزشی/توکلی چگونه


اما نکته تاسف و تاثر برانگیز اینکه ایشان با همین مدرک " معادل" و پر از " رانت " وارد کار می شوند !

تراژدی رانتخواری در نظام آموزشی/توکلی چگونه

نکته پایانی ماجرای جناب آقای مدعی قانون و حق ملت ! اعتراف کتبی ایشان به تخلفاتشان است،

تراژدی رانتخواری در نظام آموزشی/توکلی چگونه

همناطور که در سند بالا مشاهده می کنید ، ایشان اعلام میدارند علی رغم اینکه به وی اعلام شده بود که گرفتن "دکتری" در حالی که " کارشناسی ارشد" اخذ نشده خلاف قانون است، ولی ایشان همچنان بر تخلف خودشان اصرار ورزیده و پس از دریافت "دکتری" این امر بر ایشان مسجل می شود.

وی در ادامه ارزشیابی معادل از مدرک دکتری اش را نیز بی ارزش عنوان می نماید!