۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

مصباح يزدي.. مردم هيچ كاره اند.mp4

گزارش تصویری تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در پاریس
بدعوت انجمن کردهای مقیم فرانسه، همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – پاریس و انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس  دهها نفر امروز 5مارس دریک روز سرد از ساعت 18 درمیدان سنت میشل پاریس گردهم آمدند تا باردیگر انزجار وتنفرشان را به رژیم سرکوبگر اسلامی –سرمایه داری ایران را نشان داده وهمبستگی خودرا با مبارزات مردم ایران ، کشورهای شمال آفریقا وخاور میانه برای رهایی از دیکتاتوری ودست یابی به آزادی وبرابری اعلام کنند.
در آستانه 8مارس تظاهرات کنندگان با قرائت پیامها وسردادن شعارهایی پیشتیبانی خودرا از مبارزات زنان ایران وخاورمیانه بنمایش گذاشتند.زندانی سیاسی آزاد باید گردد،کارگرزندانی آزاد باید گردد و....از دیگر شعارهای این گردهمائی بود.
ناصر پاریس-5مارس2011