۱۳۹۵ اسفند ۵, پنجشنبه

خودکشی دختر مهندس کورد یک روز پس از آزادی از زندان اطلاعات کرمانشاه


كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4اسفند: بر اساس گزارش منتشر شده، یک دختر مهندس شهروند کورد به نام مهدیس میرقوامی در استان کرمانشاه تنها یک روز پس از آزادی از زندان اطلاعات این شهرستان اقدام به خودکشی کرد.
مهندس جوان کورد مهدیس میرقوامی روز جمعە ٨بهمن ‌ماه تنها ١١روز پس از آزادیش از زندان اقدام بە خودکشی و روز شنبە ٩بهمن ‌۹۵، در یکی از مراکز درمانی کرمانشاه جانش را از دست داد.
مهدیس میرقوامی روز سەشنبە ٥ بهمن‌ ۹۵۵، پس از احضار بە ادارە اطلاعات بازداشت و پس از دو روز در روز پنج‌شنبە ٧بهمن‌ماه آزاد شدە بود.
این مهندس ٢٦ساله کورد از طریق خوردن “قرص برنج” اقدام بە خودکشی کردە بود.
بە گفتە یک منبع موثق، ادارە اطلاعات خانوادە مهدیس میرقوامی را تحت فشار  قرار دادە تا از انتشار هرگونە خبری در این رابطە خودداری نمایند.
پیشتر و روز جمعە ١٥دی‌ماه ١٣٩١ نیز، یک دختر ٢٣ سالە کورد اهل بخش کوزران  با هویت “شلیر فرهادی” کە دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی بود، پس از آنکە توسط اطلاعات کرماشان ٤ماه بازداشت شدە بود، پس از آزادی با اسلحە بە زندگی خود پایان داد.
برگرفته از هەنگاو

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها

نقش"عباس غفّاری"جن گير،درحکومت چپاول وغارت ولايت

قاصدان آزادی : برو بغل مغازه ها بخواب، اینجا از سرما می میری، حکومت آخون...