۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

تجمع دانشجویان دانشگاه شریف-

این فیلم یک بار در سال 1358 از تلویزیون رژیم پخش شد اما چون در آن نقش مجاهدین خلق در محاصره و اشغال سفارت آمریکا در تهران نشان داده می شود، بدستور خمی


http://www.didgah.net/

آقای مسعود رجوی در ادامه سلسله آموزشهای خود که بخش نهم آن منتشر شده است، به موقعیت آقای رضا پهلوی، موقعیت مجاهدین خلق و روابط موجود پرداخته است که به لحاظ سیاسی و آموزشی شایان توجه است. برای دیدن و شنیدن این پیام اینجا را کلیک کنید (وصل به سیمای آزادی وابسته به مجاهدین خلق).
لطفا به این نکته که در 4 بهمن نوشته بودم توجه داشته باشید علی ناظر: به علت طولانی بودن پیام و اهمیت آن، و برای پیشگیری از درج نظرهای ناپخته و عجولانه، و با توجه به اینکه ... ادامه مطلب*
با این مامور سفارت میشه یه املت درست کرد! فیلم تخم مرغ خوردن یک مامور امنیتی سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ, یکشنبه 7 فوریه با این مامور سفارت میشه


فیلمی که رژیم نمی خواهد مردم ببینند