۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

John Lennon Tribute - Imagine (Persian Subtitles)

خامنه اي مرگ به نيرنگ تو

کريستين آسانژ مادر جوليان آسانژ

روشنگری.کريستين آسانژ مادر جوليان آسانژ در يک مصاحبه اختصاصی فرزند خود را بيگناه خوانده و نگرانی خود از «حمله قدرت های عظيم» به او ابراز کرد بويژه که اين قدرت ها در برخورد با او در «قوانين بازی نمی کنند». ويديو را در لينک زير ميتوانيد مشاهده کنيد:

http://www.3news.co.nz/Exclusive-interview-with-Julian-Assanges-mother/tabid/313/articleID/190432/Default.aspx
.

کريستين آسانژ ميگويد:«معلوم است که نگرانم. من با مادرهای ديگر تفاوت ندارم. به خبرها خيره ميشوم. اين قدرت های عظيم مصمم شده اند او را متوقف کنند و آنها در چارچوب قانون بازی نمی کنند.»

او تصميم دولت استراليا مبنی بر حمايت از تحويل آسانژ را «غيرقانونی» و «خيانت» خواند و گفت:« يک دقيقه فکر کنيد، اين شهروند شماست . شما نمی بايست در راس اين اتهام زنی قرار بگيريد.»
کريستين آسانژ در ادامه تاکيد ميکند:« او شجاع است. بسياری از مردم قادر نبودند فشاری را که به او وارد ميشود تحمل کنند.»

او در مورد حمايت عظيم مردم از آسانژ گفت فرزندش «از واکنش جهانی به رنج او دلگرم شده است.»

در عين حال او به حاميان آسانژ توصيه کرد:« آزادی های تان را تضمين شده فرض نکنيد وگرنه آن را از دست خواهيد داد. برای اين آزادی ها به سختی مبارزه شده است . مردم مکرر و مکرر و مکرر برای آن ها جان باخته اند و دفعه ديگر ممکن است نوبت پسر يا دختر شما باشد.»