۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه 1. 5:24|
  جهان پهلوان "غلامرضا تختي " نمونه ميهن دوستي OUR IRANIEN HERO .. 2. 8:38jeu 10 jun 2010 04:12:04 PDT |
  پاسداران ، مزدوران خامنه ای دژخيم !و ستهای آلوده آنها بخون فر...
  Publique
 3. :  7:30jeu 10 jun 2010 03:24:32 PDT |
  first of may in the iran!! روز جهاني کارگر و رژيم جنايتکار خميني
  Publique

 4. 9:45mer 09 jun 2010 14:08:10 PDT |
  اين وطن ، وطن من نيست،با صدای شاملو بزرگ GREAT SHAMLOO.
  Publique

 5. 9:55mar 08 jun 2010 03:39:20 PDT |
  هزينه های ۸ سال جنگ خانمانسوز که مردم ايران پرداختند ۱۰۰۰ ميل...
  Publique

 6. 10:40dim 06 jun 2010 00:05:50 PDT |
  روز اول "ماه مي"،روز کارگر، و ياوه گوئيها ی خميني دژخيم !!
  Publique

 7. 6:50sam 05 jun 2010 23:33:21 PDT |
  ايران! ميهن در زنجيرمان، زنجير تحجر ، زنجير تعصب و۰۰۰ iran...
  Publique

 8. 5:54sam 05 jun 2010 12:18:54 PDT |
  شکنجه و اعدام، دو عامل پايه ای برای ادامه بقای ننگينش
  Publique
 9. Vues:
  14
  Commentaires:
  0
  Réponses:
  0
  0
  4:48sam 05 jun 2010 11:59:36 PDT |
  فقر!! دست آورد اين رژيم جنايتکار ضد بشر
  Publique

 10. |


  7:05sam 05 jun 2010 08:41:10 PDT |
  رژيم خميني و دست آوردهای ۳۱ ساله آن،اعدام ، شکنجه فقر، فحشا، ...
  Publique

 11. 8:22sam 05 jun 2010 08:15:13 PDT |
  مصدق؛ مشروطه خون بهای آزاديخواهي پدرانمان dr. mossedgh
  Publique

 12. 2:37sam 05 jun 2010 07:56:00 PDT |
  مردم ايران قرباني دو نظام: شاه و شيخ !!