۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه

زسردرماندگی اکبر شاه را بميدان فرستادند


«راه وال تنگ چول نار» بخش ارم كپرنشين هستند.

خوزستان نیوز: مرتضي ايزدي رئيس ثبت احوال شهرستان دشتستان می گوید: مدتي پيش به ما خبر دادند خانواده‌اي ۱۰ نفره از ۷۰ سال پيش در منطقه كوهستاني و صعب العبور «راه وال تنگ چول نار» بخش ارم كپرنشين هستند.

gharneshini images (1) images 13900730131112_PhotoL 13900730131403_PhotoL

بنابراين مأموران ثبت‌احوال دشتستان و مأموران اداره آگاهي شهرستان و بخشداري تنگ ارم تصميم گرفتند براي بررسي ماجرا راهي محل شوند. از آنجا كه امكان تردد با هيچ موتوري امكان نداشت، آنها راه‌هاي صعب العبور را پياده طي كردند و خودشان را به محل رساندند. مرتضي ايزدي ادامه مي‌دهد: سرپرست خانواده گفت اسمش بهمنيار است. ۷۰ساله است و اسم پدرش علي بود. 
او توضيح داد كه همراه همسر، هفت فرزند و خواهر ۷۳ساله‌اش زندگي مي‌كند. پسر بزرگش ۳۸ ساله است و دختري ۱۴ ساله آخرين فرزند خانواده او است. رئيس ثبت احوال شهرستان دشتستان در ادامه مي‌گويد: اين خانواده هيچ گونه امكانات زندگي نداشتند و زندگي‌شان را به شيوه زندگي عشيره‌اي اداره مي‌كردند. آنها از ديدن قاشق و چنگال، دوربين، مداد وكاغذ به هيجان آمده بودند. لباس‌هاي اعضاي گروه برايشان جالب بود. بهمنيار به مأموران گفت: در ۷۰ سالي كه از عمرش گذشته هفت بار به روستاي قراول خانه سرزده اما هيچ يك از خانواده‌اش تاكنون از كوهستان خارج نشده‌اند.
يكي از دختران خانواده هم گفت: معني شهر و روستا را نمي‌دانيم. جز كوه و ستاره چيز ديگري به چشم نديده‌ايم.

Diaries of an Exiled Persian

Saturday, May 11, 2013

A Killer in Iran's Presidential Election !

Few minuets ago it was announced that Ali-Akbar Hashemi Rafsanjani has registered himself at Iran's Interior Ministry for the upcoming presidential election.

Some who are fed up with Ahmadinejad (the current president of Iran) believes that Hashemi can make the situation better for Persian people; but HELLO !

Have you ever read Rafsanjani's records?

In 1997 during the Mykonos trial in Germany, it was declared that Hashemi Rafsanjani (the then president of Iran) - alongside of Ayatollah Ali Khameni (supreme leader), Ali-Akbar Velayati (the then foregin minister) and Ali Fallahian (Inteligence Minister) has had role in assassination of Iran's opposition activists in Europe. Now he has registered himself for presidential election in Iran!

Watch the documentary film "HOLY CRIME" by Persian-Dutch director Reza Allamehzadeh about the killing of opposition activists in Europe, organized by Islamic Regime in Tehran: