۱۳۹۵ فروردین ۵, پنجشنبه

دكتر ملكي از برگزاري مراسم تحويل سال در مقابل زندان اوين مي گويد

دكتر محمد ملكي در گفتگو با راديو ندا با بيان ماجراي برگزاري مراسم تحويل سال در مقابل زندان اوين و هجوم ماموران امنيتي ، گفت : '' اميدوارم ملت ما در اين سال به آرزوها و آرمان هاي خودش نزديك و نزديك تر بشود! ''دکتر هاشم بنی‌ طُرُفی به میهمانی خاک رفت

رژيم نيازمند به ايجاد جو ترورووحشت

ياس ها وداس ها

نوروز!سرود آفرينش است!آخوند بيچاره چه ميفهمد

چهره عريان "سگهای هار"دست پرورده ولايت