۱۳۹۶ اردیبهشت ۳, یکشنبه

سیستان ، بودن یا نبودن

د

شهرستان زابل در شمال شرق سیستان و بلوچستان واقع شده که زمانی به انبار غله ایران شهرت داشت اما بیش از ۱۵ سال است که با مشکل خشکسالی مواجه است. همچنین ندادن حق آب هیرمند، تالاب بین المللی هامون را دچار خشکی کامل کرده بطوریکه در گذشته از این تالاب ۱۰هزار تن ماهی صید می‌شد. با شروع خشک سالی و بی توجهی مسئولین، سیل مهاجرت بقدری زیاد شد که حتی تردد کامیون‌های حاوی وسائل اهالی، ممنوع شد و بسیاری از اهالی مجبور شدند اسباب زندگی‌شان را رها و به شهرهای دیگر کوچ کنند.

زندگی روزمره در روستای کیخا؛ بچه های این روستا مجبورند برای رسیدن به دبیرستان روزانه 12 کیلومتر را پای پیاده طی کنند
اهالی روستای مرزی تپه کنیز اغلب به دامپروری مشغول هستند مشکل عمده آنان بجز خشک سالی عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
اهالی روستای مرزی تپه کنیز اغلب به دامپروری مشغول هستند مشکل عمده آنان بجز خشک سالی عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
اهالی روستای مرزی تپه کنیز اغلب به دامپروری مشغول هستند مشکل عمده آنان بجز خشک سالی، عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
اهالی روستای مرزی تپه کنیز اغلب به دامپروری مشغول هستند مشکل عمده آنان بجز خشک سالی عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
زندگی روزمره در روستای تپه کنیز
زندگی روزمره در روستای تپه کنیز اهالی این روستای اغلب به دامپروری مشغول هستن مشکل عمده آنان بجز خشک سالی عدم اجازه بی دردسر ورود به خاک افغانستان برای چرای دام هایشان است ، در خاک افغانستان مرتع های خوبی برای چرای دام وجود دارد
طرح اشتغال زایی برای دو نفر در یکی از روستاهای دور افتاده زابل توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)
زندگی روزه مره در روستای گله بچه این روستا در گذشته 200 خانواده در آن زنندگی می کردند اما بعد از خشکسالی رودخانه هیرمند این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
به دلیل فاصله زیاد روستاهای سیستان و بلوچستان و عدم وجود پمپ بنزین در اغلب مناطق این استان، فروش بنزین و سوخت، از جمله راه‌های درآمد مردم محلی این استان است.
عزیزالله لکه بادوری می گوید" قبلا شغل اصلی اش صیادی بوده است اما بخاطر خشک سالی یک سالی است دام داری می کند به گفته او در گذشته در روستای گله بچه 200 خانواده زندگی می کردند اما اکثرا مهاجرت کردن و حدودا 30 خانواده باقی مانده اند
عبدالرحیم روینده اهل روستای گله بچه می گوید " روزگاری در این رودخانه هیرمند مشغول صیادی بوده است اما 10 سالی است که خشک سالی شده است و او نیز بیکار شده
چاه نیمه چاله‌های طبیعی بزرگی درفاصله ۵۰ کیلومتری شهر زابل و۵کیلومتری شهرستان زهک ودر کنار روستای قلعه نوی قرا دارد. آب مازاد رودخانه هیرمند توسط کانالی به آن هدایت می‌شود. گنجایش این مخازن ۷۰۰ میلیون متر مکعب است که به صورت دریاچه مصنوعی در آمده‌است. ظرفیت کل این چاه نیمه‌ها در بهترین حالت یک هفتم تالاب بین‌المللی هامون است. در حال حاضر بخش عمده این آب برای آب شرب زاهدان فرستاده می شود
دختر بچه ای به همراه عروسک اش در روستای گله بچه
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
دختری یک بره را در بغل گرفته روستای گله بچه،‌ قبل از خشکسالی و خشک شدن هیرمند شغل اصلی آنها صیادی بود
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
به علت نبود کار و بی توجهی مسئولین و خشکسالی چندسال گذشته، یکی از شغل های کاذب در مرز شرقی ایران قاچاق سوخت است.
روستاهای بسیاری در این استان به دلیل خشکی و بی‌کاری ساکنانش متروکه شده و اهالی آن به شهرهای دیگر و استان‌های مجاور مهاجرت کرده‌اند
روستاهای بسیاری در این استان به دلیل خشکی و بی‌کاری ساکنانش متروکه شده و اهالی آن به شهرهای دیگر و استان‌های مجاور مهاجرت کرده‌اند.
روستای دیوانه؛ نام خانوادگی اغلب اهالی این روستا، «دیوانه» است؛ قدیمی‌ترهای این روستا می‌گویند نام این روستا به دلیل دست و دلبازی‌های بیش از حد اهالی، بر روی آن گذاشته شده بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نام آن به روستای آزادی، تغییر کرد.
روستای دیوانه؛ نام خانوادگی اغلب اهالی این روستا، «دیوانه» است؛ قدیمی‌ترهای این روستا می‌گویند نام این روستا به دلیل دست و دلبازی‌های بیش از حد اهالی، بر روی آن گذاشته شده بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نام آن به روستای آزادی، تغییر کرد.
روستای دیوانه؛ نام خانوادگی اغلب اهالی این روستا، «دیوانه» است؛ قدیمی‌ترهای این روستا می‌گویند نام این روستا به دلیل دست و دلبازی‌های بیش از حد اهالی، بر روی آن گذاشته شده بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نام آن به روستای آزادی، تغییر کرد.
زندگی روزه مره در روستای گله بچه؛ در گذشته 200 خانواده در این روستا زندگی می کردند اما بعد از خشکسالی و خشک شدن رودخانه هیرمند، این عدد به حدود 30 خانواده کاهش پیدا کرد.
متاسفانه وضع معیشتی بسیاری از اهالی روستای دیوانه، به دلیل خشکسالی و بیکاری جوانان آن نامناسب است و وخامت وضع معیشتی آن‌ها به حدی است که در تامین مایحتاج اولیه زندگی نیز با مشکل مواجه‌اند.
متاسفانه وضع معیشتی بسیاری از اهالی روستای دیوانه، به دلیل خشکسالی و بیکاری جوانان آن نامناسب است و وخامت وضع معیشتی آن‌ها به حدی است که در تامین مایحتاج اولیه زندگی نیز با مشکل مواجه‌اند.
یکی از اهالی روستای دیوانه که مثل بسیاری از دیگر اهالی این روستا، وضع معیشتی خوبی ندارند و حتی از عهده تامین مایحتاج اولیه زندگی و تامین غذای فرزندانش نیز بر نمی‌آید.
متاسفانه وضع معیشتی بسیاری از اهالی روستای دیوانه، به دلیل خشکسالی و بیکاری جوانان آن نامناسب است و وخامت وضع معیشتی آن‌ها به حدی است که در تامین مایحتاج اولیه زندگی نیز با مشکل مواجه‌اند.
طرح مهاجرت معکوس کمیته امداد امام خمینی (ره) برای جوان لیسانسه؛ کمیته امداد سعی کرده با اجرای طرح‌های اشتغال زایی، نه تنها مانع مهاجرت ساکنان روستاهای محروم سیستان شده، بلکه در تلاش است تا با ارائه تسهیلات اشتغال، باعث بازگشت ساکنان قبلی این روستاها شود.
طرح مهاجرت معکوس کمیته امداد امام خمینی (ره) برای جوان لیسانسه؛ طرح مهاجرت معکوس کمیته امداد امام خمینی (ره) برای جوان لیسانسه؛ کمیته امداد سعی کرده با اجرای طرح‌های اشتغال زایی، نه تنها مانع مهاجرت ساکنان روستاهای محروم سیستان شده، بلکه در تلاش است تا با ارائه تسهیلات اشتغال، باعث بازگشت ساکنان قبلی این روستاها شود.
تالاب بین المللی هامون که به دلیل ندادن حق آبه ایراناز طرف افغانستان بیش از 10 سال است دچار خشک سالی شده است و همین باعث مهاجرت گسترده روستاهای اطراف این تالاب و رودخانه هیرمند شده است و با شروع باد های 120 روزه ریگ های کف رودخانه هیرمند در آسمان پخش می شوند و مشکلات تنفسی بسیاری رواج پیدا کرده است .
یادمان شهدای تاسوکی در جاده زاهدان - زابل که در 25 اسفند 84 توسط گروهک ترویستی جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی به شهادت رسیداند.
زندگی روزمره در یکی از روستاهای حاشیه زابل در شمال استان سیستان و بلوچستان.

Dr. Morteza Mohit, 22 Apr. 2017 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی

۵ هزار کارگر ‌گلستان بیکار شدند/‌۱۵۰ هزار کارگر ‌بیمه ندارند‌

بیکاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه نزدیک به ۴۰۰ هزار کارگر شناخته شده در استان داریم، گفت: در سال گذشته حدود ۵ هزار کارگر در گلستان از کار اخراج و بیکار شدند.

وی با بیان اینکه این کارخانه از سال 1395 فعالیتش را آغاز کرده و نزدیک به 100 نیرو شاغل دارد، تصریح کرد: این تکنولوژی نیاز دارد که کاغذها را رنگ‌زدایی کند و نوشته‎ها را پاک کند و سرب‎هایش را بگیرد و تکنولوژی نویی است.
مازندرانی تاکید کرد: این کارخانه با گمنامی در استان گلستان فعالیت می‎کند و بخشی از نیاز کاغذ روزنامه را در کشور تامین می‎کند.
وی خاطرنشان ;رد: تیم قرآنی کارگری ما در کشور منتخب شده و برای مسابقات کشوری فردا اعزام خواهیم کرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تاکید کرد: درسال 1394، 7 هزار و 163 شکایت در استان گلستان داشتیم که این شکایت‎ها در سال 1395 به 6 هزار و 823 مورد کاهش پیدا کرده است.
در سال 94 بیش از 5 هزار و 800 اخراجی داشتیم
مازندرانی اظهار داشت: در استان 5 هزار و 800 اخراجی در سال 1394 داشتیم که در سال 1395 این اخراجی‎ها 800 مورد کاهش پیدا کردند.
وی خاطرنشان کرد: 650 میلیارد تومان به صورت مستقیم و کارگروه رفع موانع تولید به کارخانه‎های صنعتی و تولیدی تسهیلات اعطاء شد و این موضوع سبب کاهش اخراج کارگران در استان گلستان شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تاکید کرد: 45 درصد آرای سازشی در اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی را در استان گلستان داریم که از میانگین کشوری بالاتر است.
مازندرانی با بیان اینکه نزدیک به 4 هزار نفر را تحت پوشش بیمه بیکاری در استان داریم، افزود: افرادی که فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند و اخراج می‎شوند، تلاش می‎کنیم از طریق ارائه تسهیلات اشتغال برایشان شغل ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: 3هزار و 223 نفر که به صورت غیرقانونی از بیمه بیکاری استفاده می‎کردند را شناسایی کردیم و جلوی تخلف آنها را گرفتیم.
بیش از 150 هزار  کارگر در استان گلستان بیمه ندارند
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تاکید کرد: 500 تشکل کارگری و کارفرمایی در استان گلستان داریم که در زیر مجموعه این تشکل‎ها 250 هزار کارگر بیمه شده تامین اجتماعی داریم و به صورت غیررسمی نزدیک به 400 هزار نفر کارگر در استان گلستان شناخته می‎شوند.
مازندرانی با بیان اینکه بیش از 150 هزار نفر از کارگران استان گلستان بیمه ندارند، افزود: وضعیت استان ما از نظر استاندارهای روحی و روانی در بخش کارگری مناسب نیست و طرحی تحت عنوان کاجی در نظر گرفته شده و واحدهای کارگری را شناسایی کردیم و از طریق بروشورها و فیلم‎ها مسائل مربوط به اعتیاد و روانی را آموزش می‎دهیم.
وی خاطرنشان کرد: کارت اعتباری فروش را در استان گلستان تا سقف 50 میلیون تومان از طریق بانک توسعه تعاون برای تعاون روستایی در نظر گرفتیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان 55 مسابقه ورزشی را برای کارگران در سطح استان گلستان در سال گذشته برگزار کردیم، افزود: تاسیس خانواده‎های بهداشت کارگری، برگزاری دوره آموزشی برای یک هزار کارگر گلستانی، ارائه بیمه بیکاری برای 7 هزار و 897 نفراز کارگران استان از جمله خدمات و برنامه‎هایی بود که در سال گذشته داشتیم.
مازندرانی با بیان اینکه در سال گذشته 10 هزار و 40 نفر ثبت‌نام شدند که بیش از 50 درصد آنها دارای تسهیلات دانشگاهی هستند، افزود: نوع درخواست اشتغال و انتظارات اشتغال این افراد برای کارمندی و پشت میز‎نشینی معضلی برای ما به وجود آورده که نیاز به فرهنگ‌سازی است.
وی با بیان اینکه میزان مشارکت خانم‎ها در بخش اشتغال افزایش یافته، افزود: در سال 1390 میزان مشارکت خانم‎ها بیش از 20 درصد نبوده اما امروز به بالای 35 درصد رسیده است.
12 هزار شغل در استان گلستان ایجاد شد
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تاکید کرد: 4 هزار و 777 نفر در سال گذشته از طریق موسسات کاریابی توانستند مشغول به فعالیت شوند.
مازندرانی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 12 هزار شغل در استان گلستان ایجاد شده و این جدا از تسهیلات و وام‎های خود اشتغالی بوده است.
وی افزود: در سال گذشته 38 میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و ازدواج در استان گلستان تسهیلات ارائه کردیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تاکید کرد: نزدیک به 3.5 درصد نرخ مشارکت در استان گلستان افزایش پیدا کرده است، افزود: نرخ بیکاری در سال گذشته 12.6 درصد بوده و اگر بخواهیم این نرخ را ثابت کنیم باید 8 هزار شغل ایجاد کنیم و اگر بخواهیم یک درصد این میزان را کاهش بدهیم باید 8 هزار شغل دیگر ایجاد کنیم.
مازندرانی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که 16 هزار شغل در استان گلستان ایجاد کنیم، افزود: سهم دستگاه‎ها از میزان اشتغال مشخص کردیم و در حال برنامه‎ریزی میزان تسهیلات و نوع ارائه آن هستیم.
وی با بیان اینکه 19 درصد اشتغال ناقص در استان گلستان داریم، افزود: صنایع مادر در استان گلستان کم داریم و اگر این صنایع ایجاد شود می‎توانیم نرخ اشتغال ناقص را در استان گلستان کاهش دهیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 

فقط ۳۰درصد واحدهای تولیدی فعالند، بقیه تعطیل یا نیمه‌فعال هستند

عبد الوهاب سهل آبادی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: امروز در مجموع ۳۰ درصد واحدهای تولیدی فعال است که این امر نشان می‌دهد بخشی از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه با تشدید مشکلات تولید جلسات مختلفی طی سالهای اخیر برای اتخاذ یک تصمیم اساسی برگزار کرده‌ایم، اظهار داشت: در همین زمینه با همفکری بخش دولتی و خصوصی و تعامل با عمده تولیدکنندگان کشور در صدد گردآوری پیشنهاداتی برای حل مشکلات هستیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه وضعیت فعلی بخش تولید با شرایط فعلی سیستم بانکی اصلاً مناسب نیست، افزود: هر سال دیون واحدهای تولیدی سنگین تر می‌شود و هیچ تدبیری در این چند سال برای حل آن ارائه نمی شود . البته ارائه تسهیلات جدید هم بار جدیدی را به معوقات گذشته تولیدکنندگان اضافه کرده است.
وی تصریح کرد: امروز در مجموع 30 درصد واحدهای تولیدی فعال است که این امر نشان می‌دهد بخشی از 70 درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند.
 سهل آبادی با اشاره به اینکه با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری همچنان انواع کالاهای قاچاق به وفور در بازار وجود دارد، گفت: در شرایطی که حجم واردات کالاهای مشابه تولید داخل به کشور زیاد است دیگر تولیدکننده داخلی توان رقابت در بازار را نخواهد داشت.
وی تأکید کرد که در حال حاضر تسهیلاتی با بهره های سنگین از سوی سیستم بانکی پرداخت می شود که هیچ تولیدکننده ای امکان دریافت آنها را ندارد. همچنین تا حد قابل توجهی از منابع مالی از چرخه تولید خارج شده که همین امر مانع توسعه و رفع مشکلات این بخش می‌شود.

حقّانيت مبارزه ملت ايران برای سرنگونی رژيم خمينی

Michel Collon : "l'Otan garantit-elle notre sécurité?"