۱۳۹۶ اردیبهشت ۳, یکشنبه

حقّانيت مبارزه ملت ايران برای سرنگونی رژيم خمينی

هیچ نظری موجود نیست: