۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

پیغام یک استاد و رئیس سابق دانشگاه ایران

پیغام یک استاد و رئیس سابق دانشگاه ایران
 
 
 

 


 

 
Betreff: Iranistik-Professur
Datum: 23 Aug 2012 16:12 GMT
Von:


همراه با تهدید های نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، همراه با تحریم و تنبیه اقتصادی ایران، همراه با حذف نام خلیج فارس از جستجوگر گوگل حال نوبت تحریم فرهنگی رسیده است. دانشگاه مونیخ رشته دانشگاهی ایرانشناسی را از برنامه خود کنار گذارده است. ظاهرا دیگر ایرانی نباید باشد تا کسی آنرا بشناسد.
دانشجویان این رشته در مونیخ دست به اعتراض زده اند و به جمع آوری امضاء اعتراضی مشغولند. تا با فشار به مقامات دولتی آلمان مجددا رشته ایرانشناسی به کار خود ادامه دهد.
من پیوند این بیانیه را برای امضاء خدمت همه دوستان می فرستم تا آنرا وسیعا پخش کنند.
طرز کار: وقتی صفحه را باز کردید با نام خود و ای میل خود مضاء می کنید و به صفحه بعدی می روید. در صفحه بعدی از شما تقاضای کمک مالی هم می کنند که شما می توانید آنرا نادیده
بگیرید و از صفحه خارج شوید. نام شما برای اعتراض ثبت می شود. این خبر را به همه ایرانی ها در جهان برسانیدLiebe Freunde
LMU hat beschlossen die Professur für Iranistik abzustreichen. Gegen diese Entscheidung haben wir- die Studierende und Freunde der Iranistik- eine Petition organisiert.
Wir beabsichtigen die Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Dazu brauchen wir Unterstützung.
Weitere Info erhalten sie unter der Link:

Thank you for signing the "Streichung der W2 Iranistik-Professur" petition@iPetitions.com.
Your signature is valuable and makes a real difference. Please encourage others to sign the petition as well. Forward the text below to everyone who might be interested:

shaboon bi mokhhha

اوين! قتلگاه آزاديخواهان در دو رژيم