۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۱, یکشنبه

نرمش قهرمانانه! بوی سقوط بمشام مقام معظم!وقاحت هم رسيد

هیچ نظری موجود نیست: