۱۳۹۶ مهر ۱۰, دوشنبه

ما گند زدیم
داریوش شایگان که از فلاسفه معاصر و مورد عنایت و احترام حکومت سلطنتی و اسلامی هردو بوده است ،طی مصاحبه ای در باره روشنفکران معاصر ایرانی گفته است که : «ما گند زدیم!»
شعر زیر با الهام و تلاش برای «کشف هرمنوتیک» معنای این جمله تاریخی ایشان سروده شد. م.س
………………………………………
شایگان گفت که : « ما گند زدیم!»
تِر به دامانِ فرهمند زدیم
در سیاهی ز پیِ آبِ حیات
کوزۀ عقل به دین بند زدیم
سوربُنیات به قُم پیوستیم
بر کلاهِ بِرِه ، سربند زدیم
در بر اعراب گشودیم و زنو
راهِ ایران ز نهاوند زدیم
شیخ را مسندِ سلطان دادیم
ننگ را مُهر خداوند زدیم
پدری کرده و با قوّتِ جهل
پُتکِ دین ، بر سرِ فرزند زدیم
زانچه خود داشت که دیدیم و نداشت
لافِ آفند و پدافند زدیم
دن کیشوت وار زِرِه پوشیدیم
تکیه بر پشتِ دماوند زدیم
ذوالفقاری به کمر بسته زشرق
غرب را ضربه به ترفند زدیم
گروطن در لجن امروز رهاست
خود ، از آنروست که «ما گند زدیم!»
م.سحر
پاریس/ 30.9.2017
……………………………………..
چند واژه :
سوربُنیات : منسوب به دانشگاه سوربُن پاریس که به دلیل قدمت و اعتمار نمادی ست برای دانشگاه های غرب
کلاه بِرِه : نوعی کلاه است که مُدل چگوارایی آن خیلی مورد توجه برخی از ایرانیان بود
دُن کیشوت : قهرمان رمان مشهور سروانتس نویسندۀ بزرگ اسپانیایی
نهاوند: از شهرهای غربی ایران است. آخرین شکست ایرانیان طی یورشی که عرب آنرا فتح الفتوح نامیده است در این شهر اتفاق افتاد.
آفند و پدافند : حمله و ضد حمله
ترفند: حیله ، تاکتیک

هیچ نظری موجود نیست: