۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۵, پنجشنبه

!!!دهن کجی تلخ نوه خمینی به مردم

هیچ نظری موجود نیست: