۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

 از آغاز جنگ در سوریه یکی از شهرهایی بود که بیشترین خسارت را متحمل شد و تصاویر ویرانه‌های آن بارها در رسانه های جهانی بازتاب یافت. این شهر چند سالی است که میان ارتش سوریه و داعش دست به دست می شود اما از آنجایی که داعش پایگاه اصلی خود را در حلب، شمال غرب سوریه از دست داده چندی است این محل به عنوان مقر فرماندهی این گروه تروریستی شناخته می‌شود. تصاویر زیر اوضاع این شهر در سال های اخیر را بیشتر نشان می‌دهد.

تصویری از ویرانه های دیرالزور. سال 2013
تصویری از ویرانه های دیرالزور. سال 2013
نوجوان سوری در حالی عکاسی از پسری بر روی ویرانه های دیرالزور. سال 2013
نوجوان سوری در حالی عکاسی از پسری بر روی ویرانه های دیرالزور. سال 2013
کودکان در حال آب تنی در یک گودال آب که در اثر اصابت بمب در دیرالزور ایجاد شده است. سال 2013
کودکان در حال آب تنی در یک گودال آب که در اثر اصابت بمب در دیرالزور ایجاد شده است. سال 2013
نمایی از ویرانه های بازار قدیم دیرالزور که در بمباران هوایی نابود شده تخریب شده است. سال 2013
نمایی از ویرانه های بازار قدیم دیرالزور که در بمباران هوایی نابود شده تخریب شده است. سال 2013
شبه نظامی عضو ارتش آزاد سوری در نمایی از یک محله ویران شده در دیرالزور. سال 2013
شبه نظامی عضو ارتش آزاد سوری در نمایی از یک محله ویران شده در دیرالزور. سال 2013
زنی در حال قدم زدن میان ویرانه های شهر دیرالزور. سال 2013
زنی در حال قدم زدن میان ویرانه های شهر دیرالزور. سال 2013
نمایی از ویرانه های شهر دیرالزور در سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های شهر دیرالزور در سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
مردم در حال عبور از ویرانه های دیرالزور در سوریه. سال 2013
مردم در حال عبور از ویرانه های دیرالزور در سوریه. سال 2013
 نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
دو کودک با دو چرخه از میان ویرانه های دیرالزور عبور می‌کنند. سال 2014
دو کودک با دو چرخه از میان ویرانه های دیرالزور عبور می‌کنند. سال 2014
کودکی در حال عبور از میان ویرانه های دیرالزور. سال 2014
کودکی در حال عبور از میان ویرانه های دیرالزور. سال 2014
دو کودک در میان شهر ویرانه دیرالزور در حال بازی هستند. سال 2014
دو کودک در میان شهر ویرانه دیرالزور در حال بازی هستند. سال 2014
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
نمایی از ویرانه های های شهر دیرالزور سوریه. سال 2013
شبه نظامی عضو گروه موسوم به ارتش آزاد در میان ویرانه های شهر دیرالزور نشسته است. سال 2014
شبه نظامی عضو گروه موسوم به ارتش آزاد در میان ویرانه های شهر دیرالزور نشسته است. سال 2014
شبه نظامی عضو گروه موسوم به ارتش آزاد در حال شستشو در منطقه تحت تصرف گروه های معارض در دیرالزور. سال 2014
شبه نظامی عضو گروه موسوم به ارتش آزاد در حال شستشو در منطقه تحت تصرف گروه های معارض در دیرالزور. سال 2014
نیروهای شبه نظامی در منطقه تحت کنترل نیروهای معارض در دیرالزور. سال 2014
نیروهای شبه نظامی در منطقه تحت کنترل نیروهای معارض در دیرالزور. سال 2014
تونل های حفر شده توسط نیروهای معارض موسوم به ارتش آزاد در دیرالزور. سال 2014
تونل های حفر شده توسط نیروهای معارض موسوم به ارتش آزاد در دیرالزور. سال 2014
نیروهای شبه نظامی ارتش آزاد در مناطق تحت کنترل معارضین در دیرالزور. سال 2014
نیروهای شبه نظامی ارتش آزاد در مناطق تحت کنترل معارضین در دیرالزور. سال 2014
نیروهای معارض سوری در حال ساخت خمپاره دست ساز در دیرالزور. سال 2014
نیروهای معارض سوری در حال ساخت خمپاره دست ساز در دیرالزور. سال 2014
شلیک خمپاره از مواضع نیروهای موسوم به ارتش آزاد در دیرالزور. سال 2014
شلیک خمپاره از مواضع نیروهای موسوم به ارتش آزاد در دیرالزور. سال 2014
ساکنان جنگ زده دیرالزور در حال فرار از شهر ویران شده هستند. سال 2014
ساکنان جنگ زده دیرالزور در حال فرار از شهر ویران شده هستند. سال 2014
شبه نظامی ارتش آزاد با ویلچر از مناطق تحت کنترل معارضین در دیرالزور عبور می‌کند. سال 2014
شبه نظامی ارتش آزاد با ویلچر از مناطق تحت کنترل معارضین در دیرالزور عبور می‌کند. سال 2014
نیروهای معارض در کنار ویرانه های مسجد "شیخ یاسین" در دیرالزور. سال 2014
نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال دیرالزور آماده پیش روی. سال 2017
نظامیان موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال دیرالزور آماده پیش روی. سال 2017
نیروهای دموکراتیک سوریه در جبهه نبرد با داعش در دیرالزور. سال 2017
نیروهای دموکراتیک سوریه در جبهه نبرد با داعش در دیرالزور. سال 2017
نیروهای دموکراتیک سوریه در جبهه نبرد با داعش در  دیرالزور. سال 2017
نیروهای دموکراتیک سوریه در جبهه نبرد با داعش در دیرالزور. سال 2017
یکی از زنان عضو نیروهای دموکراتیک سوریه در حال رصد مواضع داعش در دیرالزور. سال 2017
یکی از زنان عضو نیروهای دموکراتیک سوریه در حال رصد مواضع داعش در دیرالزور. سال 2017
یکی از اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه پیش از شروع عملیات برای بازپس گیری دیرالزور.
یکی از اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه پیش از شروع عملیات برای بازپس گیری دیرالزور.

هیچ نظری موجود نیست: