۱۳۹۹ اردیبهشت ۶, شنبه

از حقه بازیهائی بنام حق تعین سرنوشت تا تعریف دولت ،ملت و همچنین دولت ...

هیچ نظری موجود نیست: