۱۳۹۹ خرداد ۱, پنجشنبه

آهای پس ماندهای داعش!آخوند و پاسدار! سرکوب نتيجه نداد

هیچ نظری موجود نیست: